Artsen worden geïntimideerd en het zwijgen opgelegd of voor de rechter gedaagd (congres rond covid-19)

Huisarts Elke de Klerk

Bijdrage van Frank Stadermann*

Frank Stadermann was een van de sprekers op het congres waar artsen en juristen bij elkaar kwamen om de corona crisis te bespreken. Artsen en juristen gaan met elkaar praten over de corona kwestie die zowel de geneeskunde als het recht tot diep in de kern raakt. Blijkbaar zoeken ze elkaar op en dat zouden veel meer groepen betrokkenen moeten doen. Alleen samen is de medische dictatuur te keren. Onderstaand doet hij verslag van het congres.

Langzaam maar zeker gaan steeds meer artsen beseffen dat er iets goed mis is met het officiële beleid rond de coronacrisis. Dat werd duidelijk bij een congres op 11 september in Driebergen. Daar vond een congres plaats onder de titel Medical and Ethical Emergency Deliberation (M.E.E.D.)” Medisch en Ethisch Spoed Overleg bekijk ook deze pagina.

Diverse bezorgde artsen en juristen uit binnen- en buitenland kwamen bijeen om met elkaar te overleggen over de huidige situatie rond Covid-19 en de draconische maatregelen die de overheden in veel landen treffen. Aanwezig was onder meer de Duitse arts Heiko Schöning. Hij werd bekend als oprichter van “Ärzte für Aufklärung” en als organisator van de grote manifestatie in Berlijn op 29 augustus waar Robert Kennedy jr. sprak.

Het congres was georganiseerd door huisarts Elke de Klerk die landelijke bekendheid verkreeg door als een van de eerste artsen tegen de Corona-waanzin op te staan. In een interview onlangs met Sven Hulleman (medeorganisator van het congres) van de podcast ‘Een oorlog reeds verloren’, vertelde De Klerk over haar ervaringen met de behandeling van ouderen in tehuizen tijdens de coronacrisis. Zij had de moed om het onmenselijke beleid ten aanzien van die ouderen in bejaardentehuizen aan de kaak te stellen.

In deze video zegt ze aan aantal opmerkelijke dingen waardoor het bekijken ervan heel waardevol is.
“Als je geen tv kijkt dan denk je wat is hier aan de hand. Er gebeurde namelijk niets meer in de wereld buiten corona.
En er komen geen tegengeluiden vanuit de beroepsgroep (van artsen). Praten voor artsen betekent een risico voor hun baan. Artsen die opstaan worden gecensureerd. Denk aan Rob Elens en David Prins
Ik moest een paar keer als reden van overlijden COVID-19 invullen en dat was ook bij patiënten die nog niet positief getest waren. Ik heb gehoord dat er ook in het buitenland zulk soort dingen aan het licht gekomen zijn. En voegt ze nog toe:”De RT-PCR test is volgens de maker van de test Mullis niet geschikt voor diagnose van virale effecten.”

Tijdens het congres werd duidelijk dat veel artsen die het beleid van hun overheid of de aanwijzingen van hun beroepsorganisaties niet volgen, het zwaar te verduren hebben. Ze worden geïntimideerd, hen wordt het zwijgen opgelegd en in sommige gevallen worden ze voor de rechter gedaagd.

Alle artsen, zowel sprekers als toehoorders, waren het erover eens dat de maatregelen zoals de social distancing en het mondkapje, geen positief effect hebben op de bestrijding van het virus en zelfs schadelijk zijn. Ook waren de artsen fel tegen het toekomstige Covid-19 vaccin gekant. En ze hekelden de lock downs waarbij mensen heel lang hun huis maar zeer beperkt mogen verlaten (bij voorbeeld voor maximaal één uur per week).

Niet alle aanwezigen begrepen wat de diepere motieven van hun overheden zijn om landen op slot te doen, economieën kapot te maken en zinloze verplichtingen op te leggen. Voor hen waren er inleidingen waarin werd uitgelegd dat er een Deep State is die de werkelijke macht in handen heeft. Die Deep State streeft naar een New World Order waarbij de mens tot slaaf wordt gemaakt. De hiervoor genoemde Duitse arts waarschuwde – geëmotioneerd – dat

de mensen die wegkijken van wat er nu gebeurt, dezelfde fout maken als de mensen die in de jaren dertig van de vorige eeuw in Duitsland wegkeken.

Als leek heb ik de indruk dat er tijdens het congres geen nieuwe medische inzichten aan bod kwamen. Voor de aanwezige artsen was het congres volgens mij vooral een bevestiging dat ze in hun kritiek niet alleen staan. Daarmee werd het congres een signaal voor de buitenwereld. We kunnen verwachten dat de aanwezige artsen, door het congres gesterkt in hun eigen opvattingen, hun boodschap verder gaan uitdragen en daarmee zorgen voor een olievlekwerking. Als dat inderdaad gebeurt, zullen we – straks terugkijkend – dit congres kunnen aanduiden als een historische gebeurtenis.

Frank Stadermann, 15 september 2020

Kritische medici

Wij verzamelden van nog meer medici hun verklaringen over covid-19. Hun reacties spreken de berichten verspreid door de main stream media tegen.

Prof Cahill #lockdown is vergissing, 1,5 meter en #mondkapjes onnodig

Arts laat zich niet mond snoeren over corona, zet alles op het spel voor vrijheid van zijn kinderen

Medici die zich geen #corona crisis laten aanpraten (2)

Arts over #corona virus, niemand durft nog te zeggen: Stop, er is niets aan de hand

NL longarts legt in 8 minuten absurditeit #corona maatregelen bloot

Luister naar medicus Zach Bush en besef hoeveel covid-19 leugens er zijn

 

18 Comments

 1. Laten we ons niet pakken op weg naar een totalitaire staat, waarin we eigenlijk al in zijn beland. Verdiep je hierin en geef ze boodschap door!

 2. Artsen hebben namelijk een eed afgelegd die klinkt als volgt:

  Nederlandse artseneed (2003)
  Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal
  zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
  Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen.
  Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
  Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
  Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de
  beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn
  medische kennis, ook niet onder druk.
  Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.
  Dat beloof ik. of Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

  Wanneer je als arts misbruikt wordt voor politieke doeleinden (agenda 2030,
  wereldwijd totalitair regime by design sinds 2010),
  en hier volledig in meewerkt, pleeg je dan geen meineed en verraad aan datgene wat je hebt gezworen hoog te houden?

  Iedere arts kan je vertellen dat handendesinfectie nul effect heeft op virusbesmetting.
  Dat het dragen van een masker leidt tot hypoxie.
  Dat het afstand houden van 1.5 of 2.0 meter niets doet voor overdracht van virussen.

  Hoe kijk je dan in de spiegel? Wat zegt je geweten?
  Of laat je je kopen?

  hygieia@nhg.org

 3. Deep State? Het is zo simpel! Er is een ruling class en de rest doet er niet toe. Kijk gewoon eens naar geschiedenis filmpjes zoals

  Margareth Thatcher hoe zij de deze mensen vertegenwoordigd, Ronald Reagan in dienst van de Bank of America, George Bush die het

  voor elkaar krijgt om de “banken crisis” te financieren en natuurlijk hier in Nederland alles rondom het huis van Oranje. Mensen Mensen,

  het is een schande om in deze ijd van internet niet geïnformeerd te zijn. Dit heeft niets meer met wakker worden te maken maar alles met

  gemakzucht en luiheid. Iedereen wordt keihard genaaid en ze laten het gewoon gebeuren. Wanneer komen de Horeca, Cultuur, Toerisme

  eens in opstand? Ze zijn al gedefinieerd als krimpsectoren door het tuig wat aan de macht is.

  Er is sinds de middeleeuwen niets veranderd, behalve dat de ruling class uitermate gedreven en bedreven is in de indoctrinatie en

  propaganda. Hoe vertel je je grootouders dat zij in een fantasie hebben geleefd. Nederland is een Fake Democracy, altijd al geweest!

  Straks zeker weer het theater spelen van partijtje zus, partijtje zo, zeteltje hier,
  zetelje daar. Wie gelooft hier nou nog in? Wie ziet niet de overduidelijkheid van bedrog. Wie ziet niet de leugenachtigheid ten toon

  gespreid?

  Ronald Reagan in dienst van de Bank of America.
  George Bush die het voor elkaar krijgt om de “banken crisis van 2018” te financieren en
  natuurlijk hier in Nederland alles rondom het huis van Oranje.
  Is het nog steeds niet duidelijk dat de bevolking in hun achtertuin woont?
  Deze mensen trekken al sinds de middeleeuwen aan de touwtjes.
  Het financieel vermogen dat zij bij elkaar roven is ongekend!

  Mark Rutte?
  Mark Rutte is een Corporate Hoer en Landverrader van heb ik jou daar !
  Die hele club, wie ziet nou niet de bullshit? Is iedereen soms blind?

  Mensen Mensen, het is een schande om in deze tijd van internet niet geïnformeerd te zijn.
  Dit heeft niets meer met wakker worden te maken maar alles met gemakzucht en luiheid.
  Iedereen wordt keihard genaaid en ze laten het gewoon gebeuren.
  Wanneer komen de Horeca, Cultuur, Toerisme eens in opstand?
  Ze zijn al gedefinieerd als krimpsectoren door het tuig wat aan de macht is.

  Er is sinds de middeleeuwen niets veranderd, behalve dat de ruling class uitermate gedreven en bedreven is in de indoctrinatie
  van uw klein- en kinderen. De zogenaamde nieuwszenders spuien de propaganda wereldwijd.
  (Propaganda: The ability to convince people, who are victimized bij the system,
  to support the system and see it as a good).

  Hoe vertel je je grootouders dat zij in een fantasie hebben geleefd.
  Nederland is een Fake Democracy, altijd al geweest! Een Oligarchie en een Plutonomy!

  Straks zeker weer het theater spelen van partijtje zus, partijtje zo, zeteltje hier, zetelje daar.
  Wie gelooft hier nou nog in? Wie ziet niet de overduidelijkheid van bedrog.
  Wie ziet niet de leugenachtigheid ten toon gespreid?

  Als 80% van de Nederlandse bevolking geestelijk beperkt is,
  waarvan 20% alles gelooft wat je ze wijsmaakt, 60% nagenoeg niets snapt,
  maar toch beïnvloedbaar is en de overige 20% over zelfdenkend vermogen beschikt
  en nooit zal geloven wat ze je wijsmaken.

  Hoe vertel je ze dat die 3e wereldoorlog op dit moment gaande is. Dat Sars-Cov2 (Covid19, Corona) een wapen is dat ingezet wordt tegen

  de eigen bevolkingen.

  De “nieuwe realiteit” zoals deze regering het noemt waarbij horeca, cultuur, recreatie en luchtvaart kapot moet is in volle gang, onder

  leiding van Oranje, want die spoedwet voor de dictatuur Nederland gaan ze tekenen. Breng maar eens in beeldschema hoe deze leden

  allen verweven zijn met beslissingsposities en instituten. De vijanden van het volk wonen allen dichtbij.

  Hoe bereik je die 60% ?
  We kunnen nog steeds winnen!

 4. Kwalijk. Hoe meer immuniteit eropgebouwd wordt (positieve testen) hoe beter.Kijk, dat er aanvankelijk voor een zich nieuw aandienend virus draconische maatregelen werden genomen is nog te begrijpen dan wel te vergoelijken. Maar het lijkt er nu op dat de politiek bang nu voor gezichtsverlies door te erkennen dat het doorgeschoten beleid was. Dus we gaan lekker door op de ingeslagen weg. Door de botsing der meningen ontspringt de waarheid
  “Du choc des opinions jaillit la vérité”

 5. Zo hebben ze mijn ook door louter hun hockeystick statistieken zodanig getreiterd dat ik er gewoon mee gekapt ben?

 6. Dit artikel ook geplaatst op viruswaanzin.be waar ik me bij aangesloten heb.
  Daar worden de mensen ook (eindelijk) stilaan wakker.

 7. In 2010 lag het scenario al klaar, van de Rockefeller foundation, pandemie, mondkapjes, biometrisch paspoort, lockdowns wat nu wordt uitgerold.(is nog te downloaden) De meeste mensen kijken niet achter het gecensureerde nieuws en vinden het maar vervelend dat je ze probeert wakker te schudden met feiten wat er niet klopt aan al die misleiding van de overheid. Pas als ze wakker worden is het al te laat.

 8. Na een bezoek aan een ziekenhuis vandaag, waar je verplicht wordt tot het uitvoeren
  de politieke rituelen: handjes wassen, nogmaals handjes wassen met een desinfectiemiddel
  en wanneer je daar bezwaar tegen maakt: handjes wassen met zeep in de toiletruimte.

  De rituelen zijn blijkbaar zeer belangrijk in de corona propaganda oorlog.
  En de ziekenhuizen werken er allemaal gewoon aan mee, tegen beter weten in.

  Want,
  Iedere arts kan je vertellen dat handendesinfectie nul effect heeft op virusbesmetting.
  Dat het dragen van een masker leidt tot hypoxie.
  Dat het afstand houden van 1.5 of 2.0 meter niets doet voor overdracht van virussen.

  En de bezoekers vinden het inmiddels doodnormaal.
  Deze observatie heeft een bijstelling nodig over hoe het verstand over de bevolking is verdeeld.
  Was het 20% – 60% – 20%, de realiteitswaarde moet zijn:

  Als 90% van de Nederlandse bevolking geestelijk beperkt is, waarvan 40% alles gelooft wat je ze wijsmaakt,
  50% nagenoeg niets snapt, maar toch beïnvloedbaar is en de overige 10% over zelfdenkend vermogen beschikt
  en nooit zal geloven wat ze je willen wijsmaken.

  Hoe bereik je dan die 50% die beïnvloedbaar is?

  Hoe breng je bewustwording en inzicht in de verwerking van de wetenschap
  dat er een leven lang tegen je is gelogen.
  Dat je wordt voorgelogen en gemanipuleerd in een denkwijze gemaakt om jou en je gezin en familie
  tot slaaf te dwingen?
  Trouw belastingvee, trouw klapvee levend in een Fake Democracy.

 9. Beste Harry, hoe bereik je de 50% is inderdaad de hamvraag. Zeker omdat de overheid met medewerking van alle sociale platforms een soort cordon om het alternatieve nieuws heen legt, waardoor het niet verder komt dan de vertrouwde groep mensen.

 10. Rutte en consorten hebben niets meer te vertellen
  Ze hebben het land verkwanseld aan een mondiale groep, die geen eigen “land” hebben en de hele wereld proberen kapot te maken. Dat heet terrorisme, dus kort door de bocht Rutte en consorten hebben zich aangesloten bij een terroristische organisatie!!!!

 11. Attentie, attentie!

  Er is misschien een seriemoordenaar aan boord van ons schip! Er is nog niemand vermoord. U mag niet van boord totdat de verdachte is geïdentificeerd. Wij wensen u nog een fijn verblijf op ons cruiseschip!

  Namens de directie,
  Diamond Princess, Yokohama

  ‘Het is simpel als je nepnieuws door hebt.’

  Nepnieuws is altijd zes keer erger dan u denkt, ook als u rekening houdt met deze wet.

 12. Ik verstuur al lang voor de “Vermeende Corona Pandemie” informatie over de UN AGENDA 21 / 30 DEPOPULATION / GENOCIDE, DIE TOT DOEL HEEFT DE WERELD BEVOLKING MET 95% TE REDUCEREN TOT 5%. MET NAME AFRIKA IS HET GROOTSE SLACHTOFFER VANWEGE DE VALSE AANNAME VAN 5 MILJOEN MENSEN. DE BANKIERS BINNEN DE DEEPSTATE AL JAREN VOOR DEZE PANDEMIE DEZE ECONOMISCHE CRISIS AANGEKONDIGD IN VIDEOS OP YOUTUBE. DEZE PANDEMIE IS AL ONDER OBAMA BEKOKSTOOFD EN HEEFT DE GLOBAL VACCINATION ACT IN RELATIE MET MARTIAL LAW, SLAVERY ACT 13603, CLIMATE CHANGE, CASHLESS SOCIETY,OP 14 NOVEMBER 2016 IN HET GEHEIM GETEKEND. MENSEN MET WIE HIJ NAUW SAMENWERKTE, WAREN NATUURLIJK BILL GATES EN FAUCI. Deze Pandemie, waarbij mensen die veel hebben gelezen, onderzoeks journalisten, onafhankelijke wetenschappers en – artsen, Whistleblowers en gewone en kritische burgers worden beschuldigd van CONSPIRACY THEORY en/of Fake News, en lopen als kuddedieren achter de regering, politici en vermeende deskundigen, virologen en artsen aan, terwijl zij glashard liegen, maar ook de mainstream media werkt eraan mee. Het is toch ongehoord dat BG Pharma en bepaalde financiële instituten, rijk worden door het misleiden van burgers wereldwijd met gemanipuleerde sterftecijfers tot gevolg! Het zijn dezelfde mensen die op 4 mei de doden van WWII herdenken, maar tegelijkertijd ook sindsdien zijn betrokken bij de grootste misdaden tegen de mensheid, maar de schuld toeschrijven aan door hen gecreëerde terreur groepen. Hoe lang zullen deze leugens nog vol worden gehouden, terwijl zij de rijken rijker maken, en de gewone mensen die niet bereid zijn om de gelden die zij aanbieden te accepteren, te demoniseren? Wat vertellen zij hun eigen kinderen, en zullen zij hen laten vaccineren met de toxische biometrische vaccinaties van DE EUGENICIST BILL GATES / FAUCI? ZULLEN DE MENSEN DIE MEEWERKEN AAN DEZE MISDADEN TEGEN DE MENSHEID OOK RIEPEN:WIR HABEN ES NICHT GEWUSZT?

 13. Kan iemand mij overtuigen dat die ic’s niet vol zijn? In Eindhoven zegt het Eindhovens Dagblad is er een vloedgolf aan corona patiënten (Catharina ziekenhuis, maxima medisch centrum) en kunnen ze het niet bijbenen.
  Hoe weet ik nou wat ik moet geloven?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.