Geschiedenis van regenmaken sinds 1891 naar het weer als oorlogswapen van nu (1)

Volgens krantenberichten uit 1891 was de mens toen al bezig met het maken van regen, een techniek die in de loop van meer dan honderd jaar is uitgegroeid via weermodificatie tot controle van het weer, de atmosfeer en geo-engineering voor militaire doeleinden. Het weer als oorlogswapen is vrijwel onzichtbaar..maar wel aanwezig.

Termen

Weermodificatie is de actie door mensen om regen, hagel, onweer, stormen en andere weerfenomenen te controleren. Een volgende stap is het veranderen van onze hoogste atmosfeer, namelijk de ionosfeer, mesosfeer, met raketten en satellieten en elektromagnetische straling (zoals ionosferische heaters, geladen deeltjesstralen). En dan is er geo-engineering die op wereldniveau probeert de temperatuur en de natuur te beheersen, bijvoorbeeld het smelten van de polen of het oplossen van de Dust Bowl).

 

Regen maken met ballonnen

In mei 1891 voert professor Myers met succes een experiment uit met ballonnen in Washington.
Een enorme ballon gevuld met zuurstof en waterstof wordt tot ontploffing gebracht in de atmosfeer en dit vormt de kern voor het condenseren en laten neerslaan van het vocht van de atmosfeer. Op deze manier wordt ‘kunstmatige regen’ gemaakt. De Amerikaanse regering onderneemt meerdere experimenten.

In datzelfde jaar registreert de Amerikaan Louis een patent voor het produceren van regen.
Uit een krantenbericht uit 1894 in ‘Aurora Daily Express’ blijkt dat regenmaken een commerciële aangelegenheid is geworden. In 1905 schrijft de Boston Evening Transcript dat professioneel regenmaker Hatfield 1000 dollar ontving om 18,96 inches aan neerslag in drie maanden tijd te produceren.

Weermanipulatie met elektrische schokken

In de Australische Geelong van 1912 doet Sir Lodge verslag van zijn experimenten in 1884 met het elektrificeren van wolken. Hieruit trekt hij de conclusie dat dit de neerslag van vocht oplevert.

Met kanonschoten

Een andere Australische krant The Cobram Courier meldt in 1906 dat het schieten met kanonnen in de wolken de normaalste zaak van de wereld is om hagelstormen te voorkomen. In met name agrarische gebieden van Frankrijk, Italië, Duitsland en Oostenrijk is het dermate ingeburgerd dat speciale afdelingen van gemeentes zich hiermee bezighouden.

Sprayen door vliegtuigen

Waren het aanvankelijk ballonnen en kanonnen die men gebruikt om het weer te manipuleren, begin twintiger jaren van de vorige eeuw worden vliegtuigen ingezet.

Het Amerikaanse maandblad Popular Science doet verslag in 1923 van het vernietigen van wolken en het met elektrisch geladen zand ‘sprayen’ (uitstrooien) met vliegtuigen boven het wolkendek om regen te maken.

Meteorologische oorlogsvoering

Na de Tweede Wereldoorlog bestudeert de Amerikaanse overheid de mogelijkheid van meteorologische oorlogsvoering. Volgens The Ludington Daily News is deze manier van oorlogvoeren de meest destructieve van allemaal. Militaire wetenschappers willen een methode om het weer zodanig te controleren dat zijn effecten naar een vijandig land kunnen worden gestuurd. Bijvoorbeeld door het veroorzaken van droogte wat de voedselvoorziening van de vijand kan vernietigen.

In de 50er jaren denkt men veel na over weerscontrole als een militair wapen. In 1962 keurt president Johnson oorlogsvoering door het manipuleren van het weer goed.

Operatie Popeye ( ook wel Motorpool)

Zijn besluit resulteert in de topgeheime Operatie Popeye, meteorologische oorlogsvoering, die werd uitgevoerd vanuit Thailand via Cambodja en Laos naar Vietnam. Het werd gedaan met militaire WC-130 vliegtuigen en RF-4 jets.

Zij sproeiden zilverjodide en loodjodide in de moesonwolken. Operation Popeye werd bekend in 1971 via The Pentagon Papers.

Het doel van de missie was om het hele jaar door regen te maken waarmee zij de Ho Chi Minh route met modder onbegaanbaar maakten. De acties startten in 1967 en liepen 5 jaar. Deze route was een aanvoerroute van de verzetsbeweging tegen de Amerikaanse overheersing.

Droogte in Cuba

Om de suikeroogst op Cuba te ruïneren wordt de geheime actie Nile Blue uitgevoerd in 1969 en 1970. De missie zorgde ervoor dat regenwolken voordat ze het Cubaanse eiland bereikten hun water zouden laten vallen.

Het Cubaanse ‘experiment’ was onderdeel van ‘Nile Blue en bedoeld om het weer te destabiliseren in de Sovjet Unie, China en Cuba.

De CIA heeft de actie ontkend, in tegenstelling tot die van Vietnam.

Meer info zie Suikeroogst Cuba

Het weer als machtsvermenigvuldiger

Blijkbaar kent de Amerikaanse overheid een groot belang toe aan weermodificatie en wordt de door president Johnson ingezette route nog steeds gevolgd. Kijk maar eens naar dit onderzoek.

Het onderzoek getiteld ‘WEATHER AS A FORCE MULTIPLIER: OWNING THE WEATHER IN 2025’ is gemaakt in opdracht van de Amerikaanse luchtmacht. Gekeken is naar mogelijkheden en technologieën die de VS nodig heeft om de dominante lucht- en ruimtemacht te blijven in de toekomst. Volgens het rapport dat in 1996 werd gepresenteerd, kan de VS ‘het weer bezitten’. Het rapport geeft een strategie voor het gebruik van een ‘toekomstig weermodificatie systeem’.

Lees hier het rapport.

De afkorting GWN (Global Weather Network) staat voor een netwerk van computers, satellieten, ionosferische heaters en verbindingslijnen voor de communicatie. ‘Dit is een wereldomspannend netwerk van samenwerkende systemen.’ Als systeemonderdelen noemt het rapport onder andere weerspecialisten, wereldwijde toegangspoorten van observaties en weersvoorspellingen, weermodificatie model en interventietechnologie.

De belangrijkste reden van het in de atmosfeer brengen van energie/chemicaliën (CHEM) is deze elektrisch geleidend te maken. Hiervoor brengen ze minuscule metaaldeeltjes, zoals aluminium, strontium, barium, e.d. in de luchtlagen. Het gaat dus niet in eerste instantie om weersbeïnvloeding.

Door de tropo- en stratosfeer elektrisch geleidend te maken wordt dit een kunstmatige ionosfeer. Door hier elektromagnetische straling doorheen te sturen kunnen de ‘force multipliers’ nieuwe toepassingen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de verspreiding van virussen via aerosols (als biowapen) of het werken met smart dust (nanodeeltjes, SC), ultrakleine stofjes die van vorm kunnen veranderen en met elkaar kunnen communiceren terwijl ze zich verspreiden in de wolk. Dan kan ons lichaam op afstand ziek of bijvoorbeeld onvruchtbaar gemaakt worden.

Als conclusie bij dit rapport schrijft Fred Teunissen in zijn boek dat onze hemel geïoniseerd wordt (elektrisch geladen), met behulp van aerosols, onder vuur genomen met ionosferische heaters, lasers en elektromagnetische golven. De lucht is gegijzeld als militair terrein en global warming is zowel een excuus als dekmantel.

Voor meer info en een uitgebreide toelichting op dit rapport verwijs ik naar dit artikel en het boek van Fred Teunissen ‘Hemel onder vuur’.

Van regenmaken naar controle van de aarde

Het begint met een onschuldig, maar soms noodzakelijke ingreep. Het stimuleren van het vallen van neerslag. Dan zie je in de loop van meer dan een eeuw dat de mens weermanipulatie wil gaan benutten om meer macht te krijgen. Hij wil het weer en de atmosfeer gaan inzetten om de wereld te overheersen.

Blijkbaar is dit top secret. Zeker wanneer in het Westen, met name in Europa, weersbeïnvloeding tegenwoordig genegeerd wordt. We signaleerden al eerder dat zelfs in de alternatieve nieuwsmedia een beetje spastisch wordt gedaan hierover. Lees bijvoorbeeld:
– Gelijknamig blad verliest Gezond Verstand
– Welke kant kiest De Andere Krant?
– Jensen Show weet niet of #chemtrails bestaan

Vandaar dat we een uitgebreid beeld aan de hand van krantenartikelen hebben geprobeerd te geven van de weersbeinvloeding aan het begin van 1900, toen het absoluut niet geheim was.

Meer informatie over de geschiedenis van weermanipulatie vind je hier: weathermodificationhistory.com/

 

Rob Vellekoop, 15 oktober 2022

3 Comments

 1. Zeker is dat er veel onderzoek gedaan is naar weersbeïnvloeding en het is -zij het op kleine schaal- inderdaad mogelijk om kunstmatig regen op te wekken. Toch heeft weersbeïnvloeding als militair wapen bij lange na niet de slagkracht van geld als massavernietigingswapen. “Hè?” zal de lezer denken: “Geld als massavernietigingswapen?”

  Jazeker. Een jaartje inflatie en je zit in een derde wereld land. Twee jaartjes inflatie en je bent terug in de middeleeuwen. En met geheim agente WEF-000 (tripel nuts Kaag) op financiën gaat dat prima lukken. Maar ik zal de naam Sigrid Kaag die door het kartel zo wanhopig uit de tegenwind wordt gehouden omdat ze Rutte moet gaan vervangen maar niet te vaak gebruiken. Niet iedereen heeft een teiltje. Laat staan geld voor nieuwe vloerbedekking.

  Een bescheiden deel van de Nederlandse bevolking heeft nieuwe samenzweringstheoriën nodig omdat de oude allemaal zijn uitgekomen terwijl het overgrote deel van de bevolking naar nieuwe leugens verlangt omdat de oude door de waarheid zijn achterhaald. Nederland is doodziek.

 2. Beelden uit het jaar 1929 van de Graf Zeppelin die bij terugkeer na een circumnavigatie boven New York met kunstmatige regen wordt verwelkomd:

  https://www.youtube.com/watch?v=votwO9JGEzg

  Een zeppelin heeft geen energie nodig anders dan voor de voortstuwing die de Graf Zeppelin op een kruissnelheid van 120 km/uur bracht. Daarmee had de Graf Zeppelin een actieradius van maar liefst 11.000 km in een tijd waarin men nog niet over de Atlantische oceaan kon vliegen.

 3. Regen kan trouwens ook langs niet-chemische weg worden veroorzaakt en wel door afkoeling van de lucht. Indien lucht van een bepaalde druk en temperatuur verzadigd is met waterdamp treedt bij afkoeling van die lucht oververzadiging op. Het overschot aan watermoleculen hecht zich dan op altijd in de lucht aanwezige miniscule stofdeeltjes en -watermoleculen zijn dipooltjes!- deze afzetting verloopt exponentieel. Er ontstaat daarom bij afkoeling van lucht direct een dichte mist.

  Of condensatie ook op zou treden in volmaakt stofvrije lucht vroegen meteorologen zich ruim 100 jaar geleden af. In stofvrije lucht bleek condensatie door afkoeling geruime tijd uit te blijven maar men nam volkomen onverwacht iets heel bijzonders waar. Iets dat men aanvankelijk niet begreep. Men had voor het eerst in de onderwereld van de sub-atomaire deeltjes gekeken!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.