Beter Coronawoordenboek

Dit is de tweede editie van het Coronawoordenboek.

Niets is zo verhullend en misleidend als het taalgebruik tijdens de coronacrisis. De voornaamste woorden en hun vaak nieuwe betekenis hebben we opgenomen in deze woordenlijst.
Woorden die hier volgens jou thuishoren, maar nog niet vermeld staan, kan je ons mailen.

 

1G

Dit is de fase van medische dictatuur waarbij mensen alleen nog worden toegelaten in gelegenheden of tijdens evenementen als zij kunnen aantonen te zijn gevaccineerd met het covid-19 vaccin.

2G

Dit is de middelfase bij het door de overheid invoeren van een zogenaamde vaccinatieplicht. Ieder die ofwel aantoonbaar corona heeft gehad de afgelopen periode of zich heeft laten vaccineren krijgt een voorkeursbehandeling boven degene die niet aan een van beide eisen kan voldoen. Het gevolg is een tweedeling in de samenleving die nog het meest lijkt op het beleid van de nazi’s gevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen werden joden, zigeuners en andere groepen mensen uitgesloten van deelname aan de maatschappij en uiteindelijk op grote schaal vermoord in concentratiekampen.

3G

Dit is de eerste fase van de medische dictatuur waarbij mensen moeten kunnen aantonen kort geleden te zijn geïnfecteerd met het coronavirus, te zijn gevaccineerd (twee maal) of het bewijs van een negatieve PCR-test kunnen overleggen.

Anti-vaxxer

Een persoon die zijn eigen immuunsysteem meer vertrouwt dan de producten van de geneesmiddelenindustrie, de adviezen van politici en de berichten hierover in de oude massamedia.

Avondklok

Een ver gezochte link tussen meer besmettingen met het covid-19virus: mensen opsluiten in hun huizen tijdens de avond en nacht. Door de avondklok van 21 uur tot 4.30 uur in te stellen suggereert de overheid dat mensen minder contact met elkaar hebben waardoor het aantal besmettingen zal afnemen. Veel mensen gaan hierdoor steeds beter zien dat het verband tussen de coronamaatregelen en het virus zoek is. Blijkbaar is het regime van Rutte met een ander doel bezig dan het beheersen van een virus, voor zover dat ooit mogelijk zou kunnen zijn.

Mensen die alleen een dringende reden hebben en dit schriftelijk kunnen aantonen mogen tijdens de uren van de avondklok toch naar buiten.

De avondklok die vanaf 23 januari 2021 een aantal maanden van 22.00 uur tot 4.30 uur heeft gegolden, werd ingetrokken op 28 april 2021.

Asymptomatisch

Ander woord voor gezond.

Besmettingen

Of iemand het covid-19 virus onder de leden heeft onderzoekt de overheid met de zogenaamde PCR-test. Na dit te hebben vastgesteld noemen zij degenen die een positieve PCR-test hebben afgelegd ‘besmet’. Dit betekent weinig tot niets, ondanks het gewicht dat de overheid geeft aan de uitslag. Zo baseren zij het instellen van lockdowns en andere coronamaatregelen op het aantal ‘besmettingen’ in de samenleving van een bepaald moment.

Een positieve PCR-test kan echter niet vertellen dat:

 1. Iemand besmet is.
  (besmetting betekent het overbrengen van levende, in engere zin pathogene, micro-organismen van de ene plaats naar de andere)
 2. Iemand ziek is.
 3. Iemand geïnfecteerd is.
  (een infectie is het zich na besmetting handhaven en vermenigvuldigen van ziektekiemen, dit kan dus een volgende fase zijn van een besmetting, maar dit hoeft niet)
 4. Iemand ziek zal worden.

Desondanks overladen de massamedia het Nederlandse volk met besmettingsaantallen die de pan uit rijzen. (Meer info hier)

Boosterprik

Let op: booster betekent letterlijk oppepper.

Steeds meer overheden gaan ertoe over te eisen van de bevolking dat zij na twee covidinjecties een derde prik nemen. Dit omdat de eerste twee prikken zijn uitgewerkt. Vaak verbinden zij hieraan de consequentie, dat zonder een derde prik hun coronapas niet meer geldig is. Dit is bijzonder onaangenaam voor alle mensen die in het volste vertrouwen zich twee maal met het experimenteel vaccin, wat het covid-19 vaccin is, hebben laten inspuiten in de hoop hun vrijheid terug te krijgen of hiermee terug te kunnen naar het oude normaal.

Corona (C0r0na)

Het woord corona is een beladen woord. Het is taboe op zo goed als alle sociale media. Met name kritische berichten over de anti-coronamaatregelen van regeringen wereldwijd worden door de platforms, die deze media beheren, onderdrukt of onvindbaar gemaakt. Ook schuwen overheden niet om organisaties of mensen die hun kritiek uiten te stigmatiseren als conspiracydenkers, rechtse extremisten en onverantwoordelijken. In verschillende landen waaronder Oostenrijk en Australië zijn coronakritische uitingen zelfs bij wet verboden. In toenemende mate leggen coronaregeringen de schuld van het ‘heropleven van het virus’ (gebaseerd op aantallen ‘besmettingen’ van pcr-testen) bij burgers die het oneens zijn met de aanpak van de regering. Lockdowns zouden niet nodig zijn als iedereen zich aan de anti-coronamaatregelen zou houden, zo luidt hun verhaal.

Op sociale media verwijzen mensen naar corona op tal van manieren in een poging de algoritmes te slim af te zijn. Deze softwareprogrammaatjes zijn gemaakt om alles wat met corona te maken heeft en afkomstig is van kritische denkers, te verwijderen of onvindbaar te maken. Tal van varianten voor covid doen daarom de ronde, denk aan cvid, vid, virus, c0vid, c0r0na, enzovoort.

Coronakolder

Nieuw woord om de waanzin van de acceptatie van de anti-coronamaatregelen aan te geven.
De geestesziekte waar mensen aan lijden en die hen ertoe brengt om de afschuwelijke gevolgen van coronamaatregelen te accepteren.
Enkele voorbeelden vind je hier en hier, maar ook hier.

Coronapas / covid-pas

Als coronabewijs gold op een bepaald moment in Nederland een negatieve PCR-testuitslag óf een vaccinatiebewijs met het Covid-19 vaccin óf een bewijs van herstel van het coronavirus.
Vanaf 26 juni 2021 is het vaccinatiebewijs tevens toegangsbewijs voor horeca en dergelijke.
Per 1 juli 2022 kan in EU-verband ieder die volledig gevaccineerd is, negatief getest of hersteld van Covid een digitale ID of covid-pas krijgen. Vijftien EU-lidstaten waaronder Nederland doen hieraan mee.

Coronavirus

Het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid geeft toe geen bewijs te hebben voor het bestaan van het coronavirus te hebben. Hiertoe gedwongen door de Spaanse variant van Viruswaarheid moest de regering met de billen bloot.
(Spaanse Ministerie Volksgezondheid geeft toe bestaan virus niet te kunnen bewijzen)

Covid-19

Het coronavirus infectuous disease is een infectieziekte, met volgens de Wereld Gezondheids Organisatie milde tot gematigde symptomen. Hiervan kunnen de meeste mensen zonder speciale behandeling genezen. Desondanks staat deze ziekte in Nederland gerubriceerd in categorie A. Dit geeft de overheid ruime bevoegdheden om op te treden en daarvan maken ze dan ook optimaal gebruik.

Covidontkenner

Aanduiding voor een persoon die bepaalde aannames door overheid en media over corona in twijfel durft te trekken, en hierover dus een andere mening heeft. Vaak kunnen we deze burgers aanduiden als bezorgde burgers die het standaardoverheidsverhaal over het virus niet als vanzelfsprekend aannemen.

Desinformatie

Alternatieve mening erop na durven te houden. Anders denken dan de overheid van de burger verlangt. Dit soort meningen bestempelt de overheid als desinformatie omdat het tegen het ‘narratief’ of het standaardoverheidsverhaal ingaat.

Great Reset

Het plan is het ontmantelen van het actuele systeem ten gunste van de elite, het veroorzaken van maximale economische en sociale chaos en het oprichten van een nieuw financieel systeem zogenaamd om de mensheid te helpen.

Deze plannen zijn allemaal terug te lezen in de boeken van Klaus Schwab, de voorzitter en oprichter van het World Economic Forum (WEF), in zijn  boeken ‘The Fourth Industrial Revolution’ en ‘The Great Reset’. De laatste kan je downloaden via onderstaande link.

Let ook op de publicatiedatum van The Great Reset. Het is op 9 juni 2020, dat is vier maanden na de wereldwijde lockdown verschenen en geeft precieze aanwijzingen hoe Covid-19 te gebruiken om de wereld ‘creatief af te breken’  en zoals Schwab dat ziet een nieuwe wereld op te bouwen.

The Great Reset (pdf)
Download hier

Koffiedrinken

Geuzenterm.

In plaats van demo’s te bezoeken, spreken mensen met elkaar af ‘koffie te drinken’, want dat laatste is niet verboden. Een typisch Hollandse gewoonte die gezelligheid en warmte uitstraalt. We waren het met zijn allen bijna vergeten door al het corona-gedoe. Maar het is weer terug en we verlangen meer dan ooit naar een gezellig bakkie.

“Ik ga gezellig, op persoonlijke titel, vrolijk uitgedost, vredelievend & vriendelijk om te laten weten dat ik mijn vrijheid onherroepelijk terug neem (en ook de horeca natuurlijk een beetje support geef door koffie te komen drinken… (met gebak 🙂 ) En heel uitnodigend:”Als jij ook graag een kopje koffie drinkt is het jouw goed recht hetzelfde te doen, waar je dat wilt.”

Het is geen demonstratie, er is geen organisatie, er is alleen een uitnodiging om te verbinden en te verenigen, wat ons onherroepelijke mensenrecht is…. onder genot van een heerlijke bak koffie.

Op deze manier zijn al tal van koffiedrink manifestaties gehouden op onder andere het Museumplein in Amsterdam.
Proef hier de sfeer van het manifesteren. Demo’s sinds de start van de coronamaatregelen.

Leugens

Een bijzonder en veelgebruikt verschijnsel in deze periode van de geschiedenis is het gebruik van leugens door regeringsleden. Bijgaand filmpje spreekt voor zich. Aan het woord de minister van Volksgezondheid Hugo de J.

 

Nog meer coronaleugens, deze keer afkomstig van ministers uit Denemarken en Duitsland.

Lockdown

Een lockdown is een maatregel van de overheid waarmee de samenleving of een deel daarvan tot stilstand wordt gebracht, letterlijk op slot gaat.

In Nederland zijn drie lockdowns ingesteld door het kabinet Rutte. De eerste was gebaseerd op de dreiging dat het aantal Intensive Care Units niet toereikend zou zijn om patiënten met covid-19 te kunnen opnemen.  Het aantal units bleek wel toereikend, ondanks de enorme bezuinigingen die Rutte de afgelopen jaren heeft doorgevoerd in de Zorg. Tijdens de eerste lockdown in de maanden maart en april, door Rutte de ‘intelligente’ lockdown genoemd kwam het openbare leven vrijwel tot stilstand.

De tweede lockdown is ingesteld door Rutte in oktober 2020 en gepresenteerd als een ‘beperkte’ lockdown omdat het aantal besmettingen met het virus, gebaseerd op de PCR test (zie hiervoor), te groot werd. Met name jongeren en de horeca werden als schuldigen aangewezen. Zowel tijdens de eerste als de tweede lockdown moesten de meeste horeca-ondernemingen hun zaken sluiten.

Tijdens de derde lockdown in het begin van 2021 is de horeca gesloten evenals de zogenaamde niet-essentiële winkels. In de praktijk kwam het erop neer dat grote levensmiddelensupermarkten open waren, maar kledingwinkels gesloten. Klanten mochten bij de gesloten winkels enkel op afspraak terecht en niet meer dan twee mensen per etage tegelijkertijd aanwezig zijn. Dit leidde tot vreemde situaties. Zo was het bijvoorbeeld voor winkels zoals Primera en Bruna verboden om tijdschriften te verkopen, maar konden deze wel bij de grootwinkelbedrijven als AH en Jumbo gekocht worden. Op 28 april ging de horeca weer deels open, na maandenlang te zijn gesloten.

Ook zijn de anderhalvemetermaatregel en het  mondkapje in winkels zijn terug.

Maatregelen

De regering komt met tal van vrijheidsbeperkende maatregelen, die vanwege de censuur op het internet al snel afgekort werden tot de maatregelen. Denk hierbij onder andere aan:
Verbod op groepsvorming (bijvoorbeeld maximaal 10 personen), vervroegde sluiting horeca en nachtwinkels, verbod grootschalige concerten en bijeenkomsten, verbod van publiek tijdens sportwedstrijden en daarna het schreeuwverbod toen bezoek wel weer mocht, beperken thuisbezoek, beperken maximaal aantal personen per ruimte, sluiting parkeergelegenheden om bezoek te ontmoedigen, sluiting toeristische attracties en van parken en stranden, sluiten horeca, musea en theaters, beperken fysiek onderwijs, sluiten locaties bij bronbesmetting (NB. besmetting geconstateerd met PCR-test!), mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en winkels, controle van quarantaineverplichting, introductie winkeltijden voor kwetsbare groepen, enzovoort.

Mondkapje

In het dagelijkse spraakgebruik wordt met een mondkapje bedoeld een zogenaamd niet-medisch mondkapje. Dit mondmasker is een middel van de overheid om het gedrag van burgers te beïnvloeden. Volgens de regering moeten mensen aanleren rekening te houden met 1,5 meter afstand tussen elkaar bij het leggen van contact. Dit zou een veilige afstand zijn zodat het virus niet overspringt van de ene op de andere persoon. Met ingang van 1 december 2020 verplicht in de publieke buitenruimte, winkels en horeca. Lees de regeling
In het najaar is de mondkapjesplicht losgelaten tot medio november. Enkel in het openbaar vervoer is de mondkapplicht blijven gelden sinds de ‘tijdelijke’ invoering hiervan.
Opvallend detail: het was verboden een medisch goedgekeurd mondkapje te dragen!

Noodwet

Na stemming voor de coronawat is een ‘dreiging’ of ‘ernstige vrees’ voor een epidemie voldoende reden voor de regering om burgers hun grondrechten af te kunnen nemen.
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de Spoed- of Noodwet op 27 oktober 2020 na met 48 stemmen voor aangenomen. De partijen die kozen voor het einde van de democratie zijn Groen Links, PvdA, SGP, 50Plus, D66, VVD, CDA en CU. Van dezelfde partijen gingen de Tweede Kamerleden hen hierin al voor. (Lees ook hier)

NOS Journaal

Propagandakanaal van de overheid. Dit kanaal herhaalt dagelijks vele malen alle coronaverhalen waarbij de nadruk ligt op het aanmoedigen van de kijkers om vooral de maatregelen serieus te nemen. Veel critici van dit kanaal beweren dat dit massamedium een angsthypnose veroorzaakt onder de bevolking. Zij raden de mensen dan ook aan het journaal zo veel mogelijk te mijden om niet depressief te worden.

Pandemie

World Doctors Alliance rapport: “Er is geen pandemie”

Dit uitgebreide rapport, opgesteld door de World Doctors Alliance in samenwerking met de Extra Parliamentary Corona Investigation Committee (ACU2020), toont in een 60 pagina overzicht van ‘evidence based science’ aan dat er geen sprake is van een wereldwijde dodelijke pandemie.

In 2009 verandert de WHO de definitie van ‘pandemie’. Het hangt niet langer af van de dodelijkheid van het virus, het aantal doden, maar alleen nog of het in meerdere landen aanwezig is. Op deze manier wordt het uitroepen van een pandemie veel gemakkelijker.

PCR-Test

Dit laboratoriumonderzoek gebruikt de overheid om aan te tonen dat mensen besmet zijn met het covid-19 virus. Zie ook hiervoor bij Besmettingen. De uitvinder van deze test heeft echter aangegeven dat deze test nooit bedoeld is om de aanwezigheid van virussen aan te tonen. Van Dissel van het RIVM heeft dit ook bevestigd. (Meer info hier) De PCR-test kan nooit een ziekte vaststellen.

Prikbus

Om jongeren aan te moedigen zich te laten injecteren tegen covid stuurt de overheid bussen het land in, die zich opstellen voor schoolgebouwen. Hier kunnen jongeren zich laten vaccineren. Veel ouders hebben de angst dat jongeren op deze manier iets aangepraat wordt waarvan ze de reikwijdte niet kunnen overzien en dat dit gebeurt zonder instemming van de ouders.

RIVM

Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu is een beruchte adviseur van de overheid als het gaat over corona-aangelegenheden. Volgens diverse critici gaat het instituut veel verder dan het geven van adviezen, zij wekken met hun rapportages over aantallen besmettingen veel angst op in de samenleving. (Meer info hier)

Spoedwet

Na stemming voor de coronawat is een ‘dreiging’ of ‘ernstige vrees’ voor een epidemie voldoende reden voor de regering om burgers hun grondrechten af te kunnen nemen.
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de Spoed- of Noodwet op 27 oktober 2020 na met 48 stemmen voor aangenomen. De partijen die kozen voor het einde van de democratie zijn Groen Links, PvdA, SGP, 50Plus, D66, VVD, CDA en CU. Van dezelfde partijen gingen de Tweede Kamerleden hen hierin al voor. (Lees ook hier)

Testsamenleving

Dit is een poging van de regering om alleen de bevolking toegang tot openbare gelegenheden te geven nadat zij een PCR-test hebben ondergaan. Door bezorgde burgers wordt dit gezien als een tussenstap naar een samenleving waarbij je enkel in het openbaar mag verschijnen nadat je bent gevaccineerd tegen covid19 of andere virusvarianten. Een negatief testresultaat wordt sinds eind 2020 / begin 2021 als (minimale) eis gesteld om landsgrenzen te mogen passeren.

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 / Spoedwet / Noodwet

Zie Spoedwet.

Tweede Wereldoorlog

De Tweede Kamer benoemt het als een officieel taboe om parallellen te trekken tussen de covidmaatregelen en de Tweede Wereldoorlog. Volgens voorstanders van deze parallel sluit de regering ongevaccineerden van deelname aan de samenleving uit net zoals dat tijdens de laatste wereldoorlog de nazi’s deden met joden en zigeuners. In de Tweede Kamer mogen Kamerleden niet naar deze parallel verwijzen.

Vrijheid

Het woord vrijheid heeft opeens een nieuwe lading gekregen. Sinds Rutte allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen doorvoert om het ‘corona-virus te verslaan’ beginnen steeds meer mensen zich te realiseren wat vrijheid betekent. De afgelopen maanden zijn in ons normaal gesproken demonstratie-arme land talloze protesten georganiseerd om medeburgers wakker te maken en te waarschuwen voor wat er aan de hand is. De meest recente aanslag op de vrijheid van de burgers is het aannemen door het Parlement van de zogenaamde Spoed- of Noodwet.

Vaccinatie

Met name de regering heeft in allerlei verklaringen aangegeven dat massavaccinatie de oplossing is om de epidemie te bestrijden. Er wordt gesuggereerd dat dan de anticoronamaatregelen afgebouwd kunnen worden, echter nergens geven zij aan dat dit het einde van de 1,5 meter maatschappij zou betekenen. Volksgezondheidsminister Hugo de Jonge heeft met een vaccinfabrikant een staatsgeheime overeenkomst gesloten. Het zou gaan om de levering van het covid-19 vaccin voor 300 miljoen euro aan ons land. In het land voeren antivaccinatie groeperingen fel campagne tegen de vaccinatiedwang waarvoor zij vrezen.

Vaccinatieplicht

Oostenrijk heeft de twijfelachtige eer om het eerste land ter wereld te zijn die de vaccinatieplicht voor het covid-19 vaccin per 1 februari 2022 heeft aangekondigd. Op de een of andere manier is deze plicht niet doorgezet. Dat wil echter niet zeggen dat deze nu volledig van de baan is.

Illustratief voor de gang van zaken en vooral de route die gevolgd wordt is deze tabel.

De regeringen in de meeste landen hebben de fase met rode pijl bereikt.

Dit is de voorlaatste stap naar gedwongen vaccinatie. Je kunt zien dat Oostenrijk, die vaccinatieplicht wil invoeren, dan nog slechts 1 stap is verwijderd van het einddoel: de vaccinatiedwang.

Wappie

Een persoon die dapper tegen de stroom ingaat. Hij of zij gelooft niet wat oude media en politiek de bevolking proberen wijs te maken over corona. Geliefd scheldwoord dat wordt gebruikt in de volksmond en op sociale media door mensen die menen dat wappies het helemaal mis hebben en zelfs een gevaar voor de volksgezondheid zijn. Een wappie komt op voor de volksgezondheid door de medemens te wijzen op het ziekmakende van de maatregelen. Geuzennaam. Een wappie heeft liever een aluhoedje dan een bord voor zijn kop.

Zero-tolerance beleid

Met name door de Chinese regering toegepast corona-beleid waarbij geen enkele positief op corona getest iemand wordt geaccepteerd. Slechts enkele besmetten (nooit door media en overheid positief getesten genoemd, terwijl dit wel zo is) zijn voldoende om gebieden met miljoenen mensen wekenlang van de buitenwereld af te grendelen. Dit overkwam bijvoorbeeld de stad Shanghai in de periode april tot juni 2022.

 

Rob Vellekoop, 7 november 2020 / 31 maart 2021 / 27 april 2021 / 28 november 2021 / 12 juni 2022 / 14 augustus 2022

 

4 Comments

 1. daarnaast is het mondkapje (muilkorf) ook ziek makend, dat is bonus voor de roverheid !
  zitten nanodeeltjes in enz enz

 2. ik ben een beetje confuus. uitgerekend woorden die op deze site in coronaverband veel gebruikt worden staan er niet in. zo zijn daar woorden als trillingen, frequenties en meer, maar laat ze even om het simpel te houden. zover ik weet, maar corrigeer me hoor, betekent het woord ‘frequentie’ het aantal malen per seconde dat iets gebeurt. impliciet voor mij althans wordt dan verondersteld dat het om een varierende electrische spanning of stroom gaat, dan wel een repeterende fluctuatie in het electromagnetisch veld, wat dan ‘radio’ of ‘tv’ of zoiets oplevert.
  maar als je hier frequentie tegenkomt begrijp ik nooit waar het over gaat. welke fluctuerende grootheid wordt bedoeld? het kan moeilijk iets electrisch zijn. hoewel onze zenuwen een electrische werking vertonen ligt de sprong naar het ‘bewustzijn’ buiten het bereik van mijn ongetwijfeld beperkt verstand. ook dat woord, ‘bewustzijn’ dus, zou best in het woordenboek passen.ik heb zo geen idee wat met verhoging en verlaging van bewustzijn wordt bedoeld. en denk niet dat dat dom van me is, want de erkend knapste filosoof van dit tijdsgewricht, de australier david chalmers noemt bewustzijn het harde probleem van de filosofen! hij bedoelt daarmee geloof ik dat je er veel woorden omheen kan breien, maar dat de kern nog steeds gemist wordt. arme filosofen en arme wij. want wat moeten wij er dan mee bedoelen? en wat is het effect van verhoogd bewustzijn? als de frequentie – van wat?? – omhoog gaat dan gaat ons bewustzijn mee. de monsters in deze wereld zitten op een lage frequentie, als je op ze gaat letten gaat je bewustzijn mee omlaag. je moet ze dus negeren. voor mij klinkt dit allemaal als pure kolder. dat is het misschien wel niet, maar zonder uitleg kom ik er niet verder mee.
  laat me simpelweg mijn eigen interpretatie van bewustzijn geven, voor de volledigheid, want die voor frequentie staat er ook al ergens hierboven.
  bewustzijn is voor mij het creatieve proces bij uitstek. het genereert, evalueert en modificeert de virtuele wereld in mijn hoofd, die ik daar in mijn leven zelf gebouwd heb. niet uit de blauwe lucht, maar door alles wat bij mij binnenkomt aan informatie te begrijpen en te integreren. ik vind het best als je het resultaat mijn wereldbeeld noemt, maar daar heeft mijn bewustzijn als zodanig weinig mee te maken. je kan ook een uur naar een schilderij van karel appel kijken en dat zou je bewustzijn kunnen prikkelen. maar gewoon op je kontje zitten en ergens naar staren kan best lollig zijn, maar is eerder het tegenovergestelde van bewustzijn. de dynamiek, de creatieve denkdynamiek ontbreekt namelijk. er zijn heel wat psychologische factoren te bedenken die deze dynamiek uitzetten. dan ben je de facto bewusteloos, niet fysiek, maar geestelijk. om het kort te houden: angst is een van de ergste bewustzijnsremmers. het zet je vast in een wereldbeeld waardoor je niet meer flexibel kan reageren op nieuwe informatie. dat is wel belangrijk, want als er een gevaarlijk virus losbreekt moet je je natuurlijk laten vaccineren. dat is toch logisch?
  dus hoe is het mogelijk dat de mensheid zo bang is om te denken? daar is een hele simpele verklaring voor, maar om het te begrijpen is denkangst natuurlijk dodelijk. dat schiet dan weer niet op dus. het gaat erom, dat de menselijke hersens erg veel ascorbaat gebruiken. daarbij kan een mens in de toekomst kijken, door in zijn hoofd het heden te ontwikkelen. hoe gaat dit verder? gaan we allemaal sterven? en daar gaat het fout. de evolutie is hier nog niet klaar. want angst en stress in het algemeen gebruiken ook maximaal ascorbaat in het lichaam. een dier gebruikt dat om adrenaline en zo te produceren, maar bij een mens gaat het om virtuele angst en die kan fantastische vormen aannemen, tot een punt waar een dier allang zichzelf gered zou hebben of al is opgegeten. dit is een rotsituatie: door dingen te denken die leiden tot angst neem je de brandstof van je hersens weg, en wat overblijft aan dynamiek is wat er al was toen je nog heel klein was, wat ik maar het kleuterbewustzijn noem.
  boy er is nog zoveel te zeggen maar ik wordt geroepen om te gaan eten. smakelijk iedereen.

 3. Beste Ad

  Frequentie is hoe vaak iets langskomt per tijdseenheid. Je kunt met een frequentie van 8 keer per jaar naar de kapper, een lijnbus kan een frequentie van 4 keer per uur hebben.Het aantal keren per *seconde* noemen we *Hertz*.
  Ja er komt op deze site een hoop onzin langs
  Ja we gaan allemaal een keer dood

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.