Zitten we in de eindtijd, in een corona epidemie of roeit de elite ons uit?

Foto 123rf

Wie moeten we geloven in deze onzekere tijden. De christenen die de eindtijd voorspellen en het teken van het beest zien? De wakkere mensen (door FBI aangeduid als complotdenkers) die roepen dat de elite door de verspreiding van het virus de nieuwe wereldorde weer dichterbij brengt? Of de massamedia die de corona-uitbraak zo gruwelijk hebben aangedikt dat mensen er hysterisch van worden? Of is er misschien een combinatie van deze (f)actoren aan de gang.

Eindtijd?

Veel gelovigen denken dat we in de eindtijd zijn beland. Zij zien het coronavirus en de gevolgen daarvan als teken dat het ‘einde der dagen’ is aangebroken. Vandaar de grote opwinding die dit veroorzaakt.

In het jodendom verschijnt in deze periode de Messias, en staan de gestorvenen op uit de dood.
Het christendom spreekt over de grote verdrukking, een tijd van onrust en grote nood. Deze tijd verloopt in drie fasen voordat Jezus en zijn discipelen terug naar de aarde komen en het duizendjarig rijk, het vredesrijk begint. Eerst is komt er een fase waarin alle gelovigen naar de hemel gaan (opname). In de tweede fase volgt een strijd met satan, het beest, de antichrist en hun volgelingen. De ongelovigen die achtergebleven zijn kunnen nog voor de hemel kiezen en mogen daar dan ook naar toe. In de laatste fase voor de komst van Jezus rekent god met de satan en zijn kornuiten af. Ook de islam kent dit. Zij gaan ervan uit dat de Oordeelsdag voorafgaat aan de verschijning van al-Mahdi, die met de hulp van Isa (Jezus) Dajjal zal overwinnen.

Elite, cabal?

De wakkere club vraagt aandacht voor de elite en wijst met een beschuldigende vinger in hun richting.

Ook dat verhaal is natuurlijk niet uniform. Deze macht noemt ook niet iedereen cabal. Anderen duiden hen aan als ‘een elite uit het militair-industrieel complex’ of de ‘deep state’. Ook wel de ‘een procent’ of de ‘een procent van de een procent’ genoemd.

Niet alle wakkere mensen bekijken de elite op dezelfde manier. Ik pik er een gangbare theorie uit. De wereld wordt geleid door een elite van miljardairs die samen de wereld besturen achter de schermen. Niemand kent de ware machthebbers binnen deze groep. Ook al passeren allerlei namen zoals Rockefellers en Rothschilds. Dat is namelijk het kenmerk van deze machthebbers, ze houden zich schuil achter allerlei instituties en non-gouvernementele clubs.

Peter Phillips (in zijn boek Giants) deed enkele jaren onderzoek en komt op zo’n twee a drieduizend miljardairs. Zeventien investeringsmaatschappijen beleggen hun vermogen, met een gezamenlijk kapitaal in 2019 van 50.000.000.000.000 (50.000 miljard) dollar. Deze maatschappijen worden geleid door zo’n 200 mensen die bepalen op welke manier dit geld geïnvesteerd wordt zodanig dat het genoeg winst oplevert, want uitsluitend daar om gaat het. De grootste is Black Water, die 6.000 miljard dollar te investeren heeft.

Dit totaal te investeren vermogen is echter zoveel geld dat weinig meer overschiet om in te kunnen beleggen, aangezien de reuzen al 90% van de wereld bezitten. Vandaar dat dankzij privatisering objecten vrijkomen. Oorlogen creëren ook ruimte tot geld verdienen en investeren. De 17 investeren namelijk ook in oorlog. Vandaar dat de VS permanent in oorlog is.

Phillips geeft aan dat de troepen er niet zijn om de democratie te beschermen, maar om de vrijheid van het kapitaal te garanderen. Overal ter wereld moet ongestoord zaken kunnen worden gedaan.

De 17 investeringsgiganten hebben aandelen in 150 tot 200 multinationals. Die op hun beurt gebruikmaken van de wereldhandelsorganisatie WTO en het Internationale Monetaire Fonds IMF om hun kapitaal te vermeerderen. Amazon bijvoorbeeld is volgens de professor voor 56% bezit van de transnationale investeringsmaatschappijen. De cirkel is weer rond doordat de investeringsgiganten ook aandeelhouders zijn in de multinationale mediabedrijven die het nieuws verzorgen.

Als je 90 procent van de wereld bezit moet je dit beschermen. Dat kan alleen door overheden wereldwijd in je greep te hebben en te houden. Daarvoor zijn allerlei overlegstructuren. Ook de massa media, in bezit van de elite, spelen een belangrijke rol in het manipuleren van de massa.

Meer artikelen hierover:

Reuzen die wereld besturen kijken niet op 30.000 doden per dag

Wereld wordt met een ruk wakker op een geplunderde planeet deel-1

Wereld wordt met een ruk wakker op een geplunderde planeet deel 2

Nieuwe Wereld Orde?

De meeste wakkere mensen zien in de door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen pandemie van corona en de wereldwijde lock down met aanscherping van de overheidsmacht de hand van de cabal of elite. Zij zijn net zo ongerust als de religieuzen die menen in de Eindtijd terecht te zijn gekomen. Volgens hen staat de Nieuwe Wereld Orde nu binnen no-time voor de deur met alle gevolgen.
Deze wereldorde betekent 1 algemene leiding over de wereld, een internationale munt, een politiemacht die de wetten van de elite uitvoert. Het doel is complete zeggenschap over de aarde.

De Ruiter schrijft hier uitgebreid over in zijn nieuwe boek ‘De verboden macht achter de wereldpolitiek’.

Je kunt je echter afvragen of de elite niet al lang de Nieuwe Wereld Orde tot stand heeft gebracht. Kijk eens naar de situatie van voor de coronacrisis.

Situatie voor de coronauitbraak

 • De klimaateisen brengen gewone mensen op de rand van de afgrond en kapitaalintensieve bedrijven nog meer winst, Lees Klimaatakkoord

 • Aanbouw van het 5G netwerk is een levensbedreigende situatie waaraan niets meer lijkt gedaan te kunnen worden. Lees alles over 5G

 • Steeds meer mensen kunnen geen kant meer op en zitten gevangen in een web van schulden of zijn overgeleverd aan de willekeur van de sociale diensten voor toekenning van hun uitkering. In beide gevallen dreigt als ultieme straf voor het niet aflossen van schulden of het niet luisteren naar de ambtenaren geen inkomen, huisuitzetting en leven als een dakloze.

 • De lasten stijgen de pan uit. Wonen is onbetaalbaar wanneer je een laag inkomen hebt. Nederland gaat de rest van de neo-liberale regeringen voor in het verhogen van de BTW voor de eerste levensbehoeften van 6 naar 9% BTW. Hierdoor wordt onder andere voedsel duurder (Lees BTW stijging) en zijn de meest kwetsbaren in de samenleving onnodig de klos.

 • Voor de ouderen in Nederland dreigt een korting op hun pensioenen, nadat zij de afgelopen jaren al ingeleverd hebben doordat hun oudedagsuitkeringen niet meegroeien met prijsstijgingen. Ook deze mensen kunnen geen kant op. Zij hebben geen mogelijkheden meer om hun vaak belabberde inkomens te verbeteren. (Lees Pensioenen)

 • Er is een ongekende dataroof gaande. Mensen die achteloos zich op het internet begeven worden ieder onderwerp van datahandel. De profielen die de Googles van deze wereld maken kunnen je koopgedrag, maar ook je stemgedrag en je politieke voorkeur voorspellen. Wanneer overheden deze data gaan gebruiken, voor zover ze dat nog niet doen, is ieder mens chantabel.

 • Banken blijken werkelijk geld uit het niets te kunnen scheppen. Iedere euro die zij uitlenen, creëren zij en daarvoor vragen zij jaar na jaar rente. De eigenaren van de banken worden dus letterlijk slapend rijk. Dat is geen sprookje maar de keiharde waarheid die pas sinds kort door de banken wordt toegegeven. Door dit privilege hebben zij regeringen in de tang. Zonder hen kunnen politici geen kant op. Dat blijkt wel uit het feit dat dit privilege hen door geen enkele regering wordt afgepakt. Regeerders hebben weliswaar een grote mond, maar zijn met handen en voeten gebonden aan het internationale bankenkartel, waarvan iedere commerciële bank onderdeel uitmaakt. (Lees Geldschepping)

 • Er dreigt een algehele vaccinatieplicht eerst voor de jongeren en ouderen later voor de rest van de bevolking, onder het mom als je niet gevaccineerd bent bedreig je de gezondheid van anderen. De macht van de medici neemt zulke krankzinnige vormen aan dat zij bepalen of de patiënt van hun diensten gebruikmaakt. Alternatieve methoden en middelen bannen zij steeds meer uit. Niet in de laatste plaats dankzij de manier waarop tegen ziekten wordt aangekeken sinds Pasteur.De corona crisis lijkt het laatste duwtje te geven in die richting.

De meeste mensen die zich in deze situatie bevinden zijn al lang niet meer vrij. Zij kunnen namelijk geen kant op. Gelukkig biedt het internet en de tv wat verstrooiing en vooral afleiding, maar zij zijn al gevangenen van een bikkelhard economisch systeem.

Machteloosheid

Deze kritische mensen zijn echter niet alleen alert voor een nieuwe machtsorde, maar ook voor de uitroeiing van miljarden.

Het doemverhaal dat veel geuit wordt in de kringen van wakkere mensen is dat de elite vindt dat de wereldbevolking te groot is en best terug kan naar 500 miljoen.

In dat verband is de corona-uitbraak gunstig voor depopulatie, zeg maar uitdunning van de bevolking. Daarnaast brengt de coronacrisis de afschaffing van contant geld met grote stappen dichter bij. De invloed van de macht op burgers is weer groter geworden. Zeker nadat tal van vanzelfsprekende vrijheden zijn ingeleverd om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Met andere woorden het spookbeeld van een nieuwe wereldorde is voor wakkere mensen iedere dag zichtbaar, het wordt zelfs lijfelijk ondervonden. Hun zogenaamde ‘conspiracy theory’ komt uit de schaduw en treedt in het volle daglicht. Probeer je eens voor te stellen, daar waarvoor je altijd gewaarschuwd hebt, is de harde waarheid en deze dringt zich iedere dag aan je op. En je kunt er niets tegen doen. Je waarschuwingen en geroep zijn tevergeefs geweest. De werkelijke machthebbers van de wereld slaan ongenadig toe. Hun plannen ontrollen zich en dit gebeurt niet meer heimelijk maar in het openbaar!

Corona als epidemie

Blijkbaar is voor heel veel mensen de corona-uitbraak veel meer dan een epidemie. Het vormt een bedreiging van alles waarvoor zij staan. Alle zekerheden zijn binnen enkele dagen in een handvol briefings van de overheid voor de tv te grabbel gegooid. Alsof het niets is zet de overheid de economie op slot, riskeert bewust een economische crisis die tientallen miljarden gaat kosten (voor de burger om straks op te hoesten).

Binnen afzienbare tijd zullen we het weten.

Kloppen de doemscenario’s van religieuzen of van de wakkere mensen?

Of gaan we na corona gewoon door alsof er niets aan de hand was?

 

Rob Vellekoop, 29 maart 2020

 

 

15 Comments

 1. Het is heel spannend allemaal. De kosmische kennis en het Goddelijke in jezelf blijven eren is wat je kunt doen om in balans te blijven. De inheemse kennis van deze gebeurtenissen klopt helemaal, zij hebben gezegd, de mens die zuiver leeft in overeenstemming met de natuur heeft niets te vrezen. Ook geven zij keer op keer mee> ontwikkel de geest/je bewustzijn. Heb respect voor al het leven. Wees alert op de natuurlijke wetten. Hoe meer mensen de Goddelijke realiteit gaan leven. (Dus weg roundop, gifstoffen, dierenleed enzovoort) hoe meer kans we hebben om hier in vrede te blijven op deze aarde. Daarbij ook belangrijk denk ik om alles wat tegen ons zielsgevoel ingaat (oplegging en beperkingen van de regering) daar duidelijk klaar mee te zijn. Je macht terugnemen, vertrouw op jezelf, liever strijdend ten onder dan dingen (vaccins enz) opgelegd krijgen door de duivelse regering. Stap uit de angst en doe goed, voor de dieren en hulpbehoevende mensen. En vertrouw dat het goede ☆ Horus, overwint 😉 net gelezen in de Sirius connectie. Komt overigens overeen met de informatie en profetie van de hopi.

 2. De BildeRberg-Groep Sloper,
  De Sloper,

  Op dit moment vindt er wereld wijd een massa executie plaats,en de schuldige..cq veroorzakers gaan nog vrij uit ook nog…ra ra hoe kan dit???

  Het is gewoon een oorlogsmisdaad tegen de mensheid!

  Ik laat een traan voor al die gesneuveld zijn in deze afgelopen weken en die er nog gaan vallen!!!

  Wees blij dat er NOG een Poetin is,niet dat hij ook zuiver is,maar die geeft tegen gas aan DE elite lui in dit verhaal.
  Ik dank U oprecht!!

 3. Klinkt allemaal heel plausibel. Alleen, als er geen mensen meer zijn. Wie verdient er dan geld voor je? Heerlijk, dat complotdenken. Buiten dat. Wat moet je met een lege wereld?

 4. Goed uiteen gezet. Het benadrukt helaas echter wat ik eeder hier eens geschreven heb.
  De “wakkeren” die alles zelf aan het ontrafelen zijn en de gelovigen die tekenen zien.
  Zelf zit ik bij een kerk die kalmpjes mee glijdt in de heersende tijd( welke kerk doet dat niet)
  De kritische denker binnen de kerk moet met een lichtje gevonden worden.
  Tekenen, theorieën, …noem het maar op.
  Ik ben meer fatalist, die stelt dat de dingen die moeten gebeuren, gebeuren.
  Dit betekent echter niet, dat je God niet kunt vragen om uitkomst of hulp, integendeel, doet dat juist wel.

  Zij die Satan, dienen, zijn dus ook maar dienaars en kennen ook de toekomst niet, ook al bezit je tig miljarden.
  Dat het rare tijden zijn, is duidelijk, zeker sinds 9/11
  Maar wat dacht als je in het Midden Oosten zou wonen, met al die oorlogen. Het is Absurd, en dat allemaal geïnitieerd door de VEUS ( zo noem ik de VS/EU. Maar bedacht door waarschijnlijk Israël.

  Voor mij is het raar, dat Israël, zich zo gemakkelijk voelt tussen al die ellende, dat kan volgens mij alleen maar als jij het spelt met de troeven speelt. Is dit nog het Israël van de bijbel?
  ik denk het niet. Hoe het eindspel eruit gaat zien weet ik niet en of we er dichtbij zitten weet ik ook niet. Wat ik wel waarneem is dat de frequentie van heftige gebeurtenissen aan het toenemen is.
  De reactie van Angel kan ik niks mee.
  Dat vind ik meer de reactie van een individualist, die de kapitalistisch harde wereld net iets te hard gevonden heeft en dan de individualistische kant van de yoga heeft gevonden.

  Het is gewoon een keuzevraag

  voor of tegen God, de Creator

 5. Ik moet nog zien hoe de oversterfte van 2020 zal zijn.
  Doordat er veel minder ongelukken gebeuren, en veel minder fijnstof vrij komt
  zou het maar zo kunnen zijn dat we erg laag uitkomen. We zullen het wel zien,
  mij maken ze de pis niet lauw.

 6. Het zou heel goed zijn om de wereldbevolking drastisch terug te brengen. Niet via moord, maar natuurlijk verloop door een wereldwijde 1-kind politiek. Echter, er is geen enkel bewijs dat ‘de elite’ een kleinere wereldbevolking wil. In tegendeel, ongebreidelde bevolkingsgroei wordt niet aangepakt terwijl dit het enige serieuze milieuprobleem is.

 7. Nee, dit hier is geen uitroeing, het is een broodnodige fase om het toneel te veranderen.

  “Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. As he began the settlement, a man who owed him ten thousand bags of gold was brought to him. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt.

  “At this the servant fell on his knees before him. ‘Be patient with me,’ he begged, ‘and I will pay back everything.’ The servant’s master took pity on him, canceled the debt and let him go.

  “But when that servant went out, he found one of his fellow servants who owed him a hundred silver coins. He grabbed him and began to choke him. ‘Pay back what you owe me!’ he demanded.

  “His fellow servant fell to his knees and begged him, ‘Be patient with me, and I will pay it back.’

  “But he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. When the other servants saw what had happened, they were outraged and went and told their master everything that had happened.

  “Then the master called the servant in. ‘You wicked servant,’ he said, ‘I canceled all that debt of yours because you begged me to. Shouldn’t you have had mercy on your fellow servant just as I had on you?’ In anger his master handed him over to the jailers to be tortured, until he should pay back all he owed.

  “This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart.”
  – J.Christ

 8. We zitten in de eindtijd vanaf het jaar 1914, want in dat jaar werd Jezus koninkrijk in de hemel opgericht, en werden Satan de Duivel met zijn engelen naar de aarde geslingerd. Die toen de eerste wereldoorlog ontketende, want er werd gezegd, dat hij slechts een korte tijdsperiode heeft. die net zo lang is als de dagen van Noach. 120 jaar. Openbaring 12: vanaf vers 7. Mattheus 24: vanaf vers 37. En Genesis 6: vers 3!

 9. Dat wij de mensheid van nu in de eindtijd leven, is allang van te voren voorspeld door de Bijbel! Het Bijbel boek Daniel geeft dit aan. Daniel 4: vers 13 tot 15 geeft weer een grootte boom die tot in de hemel reikte en omgekapt werd! De wortelstomp moest in de aarde blijven staan en er moesten Zeven Tijden overheen gaan! Die Zeven Tijden zijn 2520 jaar volgens berekening. En zij zijn begonnen in het jaar 607 voor Christus, en zij eindigen in het jaar 1914, na christus, toen de eerste wereldoorlog begon. De eindtijd duurt dus 120 jaar net zo lang als de dagen van Noach waren. Mattheus 24: vers 37 tot 39!

 10. Opname van alle gelovigen ??? Daar is geen plaats voor.
  Math 7 vers 21 zegt ,” niet een ieder die zegt heer heer zal het konkinkrijk binnen gaan ” .Het zijn enkel diegene die Gods wil doen zullen worden goedgekeurd.
  Openbaring maakt ons het juiste aantal bekend die naar de hemel gaan .De rest die Gods wil doen zien uit naar een paradijs op aarde. Psalm 37 vers 29

 11. Jehovah God, is de ware God van het universum en dus ook van de aarde! We moeten dus de ware God Jehovah aanbidden, en dus moeten wij de mensheid van nu contakt zoeken met zijn ware volk, de Jehovah Getuigen. De Bijbel zegt dit in Handelingen 15: vanaf vers 14: Simeon heeft uitvoerig verhaald hoe God voor de eerste maal zijn aandacht op de naties heeft gericht om uit hen een volk voor zijn naam te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals er geschreven staat: Na deze dingen zal ik terugkeren en de hut van David, die vervallen is, herbouwen, en ik zal haar puinhopen herbouwen en haar weer oprichten, opdat zij die overblijven van de mensen, Jehovah ernstig mogen zoeken, te samen met mensen uit alle naties, mensen die naar mijn naam zijn genoemd, zegt Jehovah die deze dingen doet.
  Over Gods naam gesproken, in her verre verleden is Gods naam uit de Bijbel geschrapt! De Statenvertaling uit het jaar anno 1637, van de Synode van Dordrecht uit de jaren 1618 en 1619, bekend dit! Want er staat in de kanttekening van deze Bijbel: Waar gij voortaan het woord Heeren met Grootte geschreven vindt, dat aldaar in het Hebreeuws het woord Jehovah of korter Jah staat!

 12. Satan wil niet dat mensen de waarheid van de Bijbel leren kennen! Hij houdt het liever zelf bij een verwaterd evangelie!
  Een voorbeeld staat er in Mattheus 4: vers 6 tot 11: Wederom nam de Duivel hem, Jezus, mee naar een ongewoon hoge berg, en hij toonde hem alle koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en hij zei tot hem: Al deze dingen zal ik u geven, indien gij neervalt en een daad van aanbidding jegens mij verricht! Toen zei Jezus tot hem: Ga weg, Satan! Want er staat geschreven, Jehovah, uw God moet gij aanbidden, en voor hem alleen heilige dienst verrichten! Als wij er ook net zo als Jezus, overdenken, komt het misschien met ons ook nog wel goed met het zoeken naar de waarheid van de Bijbel!

 13. Dag
  Ik wil als ´wakkere´ mijn verhaal gebruiken om te bevestigen dat het wel allemaal waar is, Sinds het begin van deze corona Crisis ben ik in strijd met instanties die hebben geprobeerd mij ten eerst op te sluiten in een gesloten psychiatrische inrichting ( tegen mijn wil in pre het wakker worden en beseffen wat er aan de hand is ) en sindsdien ben ik maanden aan het vechten tegen deze instanties zodat ze mij en mijn zoontje niet scheiden. Op de een of andere manier zijn ze aan het azen op een bepaald soort mensen . Ik vertel dit nu omdat je Europa niet meer kan verlaten. Voor de mensen die het nog niet doorhebben. Alle pcr testen testen positief als jij al in het systeem staat met je bsn nummer, kunnen zo zo achterhalen wat voor een test uitslag het beste is om aan jou te geven. Verder omdat dit soort verhalen zo ongeloofwaardig lijken voor sommige mensen terwijl anderen aan het vechten zijn voor hun vrijheid en voor hen ik heb gewoon een advocaat die kan bevestigen wat voor onzin rapporten er zijn gemaakt door mensen die er niet bevoegd voor zijn zulke uitspraken te doen. Een rechter die oplegt wat ze maar wil opleggen en nog nooit eerder bekend was in de rechtbank en eindeloze achtervolging en leugens van instanties. Ik vrees echt voor mijn leven en dat van mijn kind en het wordt echt tijd dat iedereen wakker wordt , Hoeveel mensen hebben ze al te pakken gehad en hoeveel staan er nog op de planning ? En dan nog wat, waarom worden dingen niet gefilmd en gecontroleerd? Je mag mij als proefkonijn gebruiken ik ga twee weken in quarantaine zonder symptomen en laten we daarna gaan testen wat voor uitslag ik krijg ??

 14. Over het naar de hemel gaan gesproken! Alleen de 144000 mederegeerders van het Lam is Jezus de Christus, uit Openbaring 14: zullen hemels leven krijgen en dus naar de hemel gaan! En de rest van de mensheid zal op de vernieuwde aarde, het nieuwe paradijs gaan verblijven! Want de Bijbel zegt, de hemel hoort Jehovah God toe, en de aarde heeft hij aan de mensen gegeven! Bovendien zegt Johannes 3: in vers 13: Bovendien is geen mens tot in de hemel opgestegen, dan hij die uit de hemel is neergedaald, de Zoon des mensen!

 15. Covid is bijna verleden tijd.
  Zweverige mensen, heb een beetje vertrouwen in de wetenschap.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.