Wie stopt Ruttes 1,5 meter politiestaat?

Foto 123rf

Politie-invallen in woonhuizen en bedrijven worden de normaalste zaak van de wereld, net als het 1,5 meter afstand houden, zelfs zonder enige wetenschappelijke onderbouwing. Het ‘nieuwe normaal’ zo heet de politiestaat die Rutte ondersteund door het parlement aan het uitrollen is. Voor 1 juli wil hij het zelfs een wettelijke basis geven. Wie stopt deze dictator-in-spe? Kunnen we straks alleen nog maar angstig thuisblijven en hopen dat er geen razzia’s zullen worden gehouden waarbij de overtreders van de 1,5 meter met onbekende bestemming worden afgevoerd?

Noodverordening

Sinds maart 2020 heeft Rutte het parlement uitgeschakeld en regeert op basis van noodverordeningen. De meeste noodmaatregelen en hun ingangsdatum staan in dit overzicht.

De maatregelen zijn opgenomen in noodverordeningen. Deze kwamen tot stand zonder de Eerste en Tweede Kamer daarover toestemming te vragen.

Dit is een vreemde ondemocratisch gang van zaken, omdat noodverordeningen alleen zijn bedoeld voor „een acute en onvoorziene crisissituatie zoals die er onmiddellijk na de corona-uitbraak in Nederland was”, schrijft minister Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer.

De noodverordeningen moesten nadat Rutte deze bekendmaakte in elk van de 25 veiligheidsregio’s worden uitgewerkt door de afzonderlijke veiligheidsregio’s (zonder de democratisch gekozen gemeenteraden in de besluitvorming te betrekken). Een burgemeester leidt een dergelijke regio.

In de praktijk blijkt dat niet iedere noodverordening in elke regio hetzelfde is uitgewerkt. Dat is strijdig met het recht, omdat daardoor geen rechtsgelijkheid bestaat tussen bijvoorbeeld een burger in Limburg en een in de regio Zuid Holland Zuid.

Overtredingen van de noodverordening leveren meestal een strafblad op. Het Openbaar Ministerie maakt er een strafbeschikking van, ook als een gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) ingrijpt.

Volgens hoogleraar Schilder staat in de Gemeentewet dat noodverordeningen in crisistijd alle rechten mogen beperken, behalve onze grondrechten. ‘Wat in deze crisis gebeurt, is dus illegaal,’ verduidelijkte hij in Trouw.

De massamedia trekken nu braafjes de parallel tussen Rutte en Willem I die ook met noodverordeningen regeerde. De Ruttes trouwe media vergeten echter erbij te vermelden dat de noodverordeningen van het kabinet in strijd zijn met de Grondwet. Blijkbaar is dit zo’n heikel punt dat iedereen hierover in de massa media maar het liefst zwijgt.

Spoedwet (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

Normaal gesproken zijn noodverordeningen voor een korte periode in tijd van nood. Rutte trekt zich hiervan niets aan en regeert dus al vier maanden ‘per decreet’. Nu heeft het coronakabinet ineens haast en willen ze de wet die de noodverordeningen een wettelijke basis moet geven voor 1 juli door het Parlement jagen.

In het wetsvoorstel dat er ligt staan een aantal serieuze aantastingen van de grondrechten die iedere Nederlandse burger volgens de Grondwet bezit. Rutte stapt daar doodleuk overheen alsof deze niet bestaan. Normaal gesproken zijn wijzigingen van de Grondwet uitsluitend te realiseren in minimaal twee kabinetsperiodes. Met andere woorden Rutte overtreedt de Grondwet. Nu zit er een vals addertje in de Grondwet. Artikel 120 van deze wet zegt namelijk dat rechters niet de wetten mogen toetsen aan de Grondwet. Hierdoor kan in principe het Parlement de Grondwet omzeilen, zonder dat burgers de rechter kunnen vragen om bijvoorbeeld de Spoedwet te toetsen aan de Grondwet. En dat staat nu dus ook te gebeuren. De burgers hebben het nakijken.

Wat staat er zoal in het wetsvoorstel.
Als je geen 1,5 meter afstand houdt kan je maximaal drie maanden gevangenisstraf krijgen en een maximale geldboete van 8.700 euro. Rechtspersonen, zoals BV’s en aanverwanten moeten zelfs maximaal 21.750 euro betalen.

Daarnaast kunnen handhavers bij een vermoeden van overtreding van de 1,5 meterregel huizen en bedrijven binnenvallen.

Deze spoedwet stelt de Orde van Advocaten kan onbeperkt verlengd worden. Dus hoeft echt niet 1 jaar te gelden zoals Rutte suggereert.

Lees hier hun rapport.

Het College voor de Rechten van de Mensen geeft aan dat in deze wet mensenrechten als bewegingsvrijheid, het recht op privéleven, de vrijheid van vergadering en betoging en de godsdienstvrijheid beperkt worden.

En of dit nog niet genoeg is om de politiestaat een brede basis te verschaffen kan horeca, toneel en theater het in de toekomst wel vergeten. De 1,5 meter maatregel maakt hun werk onmogelijk.
Tot slot heeft dit kabinet nog een verrassing voor de jongeren in petto: FEESTEN wordt bij wet verboden. (Het is dus bijzonder vreemd dat jongeren niet tegen deze wet protesteren, waarschijnlijk overheerst het ongeloof)

Doel vaccinatie

Ondertussen kennen we (slechts in twijfel getrokken door mensen die nog steeds niet zien wat er gebeurt) het ultieme doel van de operatie Corona. Zowel De Jonge als Rutte hebben aangegeven dat het ultieme streven is om het corona virus aan te pakken met een vaccin. In de Kamerbrief update stand van zaken Covid-19 komt dit duidelijk naar voren.

Rutte heeft zelfs een spoorboekje. Dit boekje heeft als eindbestemming in 2022 een vaccinatiepaspoort in EU-verband. Hierin staan de actiepunten per periode genoemd, die de lidstaten moeten ondernemen.

123rf

Toch spreekt het kabinet (nog?) niet over vaccinatiedwang. Net zo min als Angela Merkel dit in Duitsland doet. Het wordt echter steeds duidelijker dat burgers zich zullen moeten laten vaccineren om nog te mogen meedoen aan de maatschappij, met het OV te mogen, winkels mogen bezoeken, enzovoort.

Gezondheidsminister De Jonge gaf al een voorzetje. Zonder vaccinaties kunnen grote evenementen geen doorgang meer vinden. Met andere woorden de overheid gaat de burgers chanteren. Accepteren ze geen vaccinatie dan verliezen ze burgerrechten die zij voor corona wel hadden.

Parlement

Wat kunnen we verwachten van het parlement en dan met name de Tweede Kamer? Iedere vier jaar brengen we onze stem uit (althans die mogelijkheid hebben we). Dan geven we door een hokje rood te kleuren politici onbeperkte bevoegdheden over leven en dood. (klinkt dramatisch, maar daar komt het wel op neer) Op dit moment regeert bij het grootste deel van de bevolking angst voor het virus. Van politici, die wij het volle vertrouwen hebben gegeven, mogen we minimaal verwachten dat zij de belangen van de bevolking behartigen en kritisch kijken wat er gebeurt. Iedere politicus moet toch geacht worden voldoende IQ te hebben om te snappen dat Rutte een politiestaat aan het uitrollen is.

Desondanks is de kritiek mild en de volgzaamheid groot. Zelfs nu grondrechten van burgers dreigen afgenomen te worden onder het mom van voorkomen van corona-uitbraak. Ook zij hebben toch toegang tot de bronnen waarover alternatieve media beschikken. Deze media waarschuwen al vanaf het prille begin voor dictatuur en een zombiesamenleving. Er zijn talrijke kritische artsen die aangeven dat de viruswaanzin niet klopt. Lees de artikelen hierover…

Prof Cahill #lockdown is vergissing, 1,5 meter en #mondkapjes onnodig

Arts laat zich niet mond snoeren over corona, zet alles op het spel voor vrijheid van zijn kinderen

Medici die zich geen #corona crisis laten aanpraten (2)

Arts over #corona virus, niemand durft nog te zeggen: Stop, er is niets aan de hand

NL longarts legt in 8 minuten absurditeit #corona maatregelen bloot

Het lijkt er sterk op dat de regeringspartijen CDA, CU, VVD en D66 de politiestaat gaan invoeren met deze wet. En dat het parlement er niet voldoende actie tegen onderneemt. De hoeders van onze democratie staan erbij en kijken ernaar. Met andere woorden de burgers zullen het zelf moeten opknappen anders zal de technocratische dictatuur straks een feit zijn. Lees ook Nooit eerder waren zoveel regeringen het met elkaar een als over de 1,5 meter samenleving.

Verzet

Er loopt ondertussen een petitie tegen de voorgenomen spoedwet, die al meer dan 100.000 keer ondertekend is. Hierin roepen burgers de politiek op de spoedwet te verwerpen omdat deze de basisrechten, privacy, vrijheid en mensenrechten schenden.

Enkele mensen hebben het initiatief genomen voor het dagvaarden van de Staat.
De heren Pols en Engel hebben een kort geding aangespannen tegen de Staat. Hierin eisen ze het beëindigen van de lockdown-maatregelen. Het geding dient op 25 juni om 11.00 uur.

In het land zijn al een aantal demonstraties gehouden tegen de inperking van de vrijheidsrechten door bezorgde burgers. Het lijkt alsof Nederlanders echter moeilijker te wekken zijn dan de Duitsers, die tot nu toe met honderden demo’s per week de democratie met hand en tand verdedigen. Zij weten als geen ander wat een politiestaat inhoudt. Zij dragen nog altijd het trauma van het fascistische verleden met zich mee.

Zonder verzet zullen de vaccinatieplannetjes van de EU worden uitgevoerd en zullen Europese burgers veel van hun rechten verliezen in de nieuwe 1,5 meter zombie samenleving.

Vijf voor twaalf

Ik denk dat we het niet gaan redden. Machtswellustelingen zijn al generaties lang deze optimale politiestaat aan het voorbereiden. De meeste mensen die nu iets tegen deze giganten ondernemen zijn slechts welwillende amateurs die steeds weer dezelfde beginnersfouten maken. Uiteindelijk zal dit alles leiden tot de totale centrale controle over ieder mens op aarde.

De eigenaren van het systeem bepalen via de technologie hoe en waar iedereen woont, welk werk hij/zij doet, wat hij/zij buiten het werk doet, wat hij/zij consumeert en wanneer, en wat hem/haar is toegestaan. Ik wens iedereen veel wijsheid toe, want niemand zal aan dit lot kunnen ontkomen, tenzij de mensheid op tijd inziet op welke ramp we afglijden en ingrijpt.

Rob Vellekoop, 24 mei en 10 juni 2020

25 Comments

 1. Hy Rob,
  ja, ik zie dit gevaar ook – zeer zeker. En ik stel vast, dat het gros van de slapende meute moeite heeft met wakker worden – hoe moet je ook wakker worden, als je het niet weet, het net tot je doordringt, of je het niet wilt weten. Ik ben absolute voorstander van de focus op deze tijd richten (niet voor niets is dit de tijd van omwenteling en vernieuwing, intrede in het nwe tijdperk…). Er gebeuren omwentelingen in Amerika met Trump als voornaamste zichtbare actionist hierin, voor alsnog in de schaduw – niet voor iedereen zichtbaar – en voor de wetenden is dit een geduldsbeproeving. Wat komt eerder? De onthulling en het uitroeien van de Deep State of kunnen zich de tirannen nog even doorzetten? Het kan niet zo zijn, dat alles doorgaat en alleen nog erger wordt. Want daarvoor zijn we niet gekomen – wij, die verandering wensen en er veel voor over hebben. Al die zielen, die nog nooit eerder zo talrijk de aarde bevolkt hebben. Als dat tenminste de ware overdracht is.
  En dan zijn er mogelijkheden, waarop we steeds weer moeten wijzen: WIJ zijn het volk – WIJ zijn met z’n allen! Als wij stoppen te doen wat ZIJ van ons willen.. Wie gaan zij tegen ons inzetten? Het leger? Wereldwijd?
  Wij zijn een ongelofelijke hoeveelheid mensen en een enorme meerderheid.
  Wij moeten beseffen, dat WIJ mogelijk maken, dat zij dit met ons kunnen doen. Want als wij niet meer betalen in de vorm van belasting, rente etc en ons geld van de bank halen (situatie nu nog, met ons huidige monetaire systeem) EN: als wij NIET gaan stemmen, hebben de overheden geen middelen meer. Worden ze letterlijk afgezet. Dat moeten wij beseffen. En dit hoeven we niet eens te doen. We hoeven het alleen maar te beseffen – onze gemeenschappelijke kracht, die nu ook zo ingezet moet worden. En als onze overheden dit ook beseffen (omdat wij dit en ook onze vastberadenheid aan hen duidelijk maken): einde verhaal! Wij zijn veel sterker!!! Maar de horde van de Nederlandse eigenzinnigheid (“ik weet het beter dan mijn buurman” en volgens mij ook de angst voor samenzwering, zoals tijdens WO2) weerhoudt het NL-volkje…
  Terwijl dat zo sterk maakt en nu zoooo nodig is.
  Lieve groet!!
  mededenker en -voeler en medeobservator: Meina

 2. …nu wreekt zich het consistent, consequent stemmen op de kartelpartijen. Terwijl de tekenen aan de wand toch niet waren mis te verstaan. Het invoeren van de legitimatieplicht, bijvoorbeeld. Historici zijn het erover eens dat het tijdstip, dat diezelfde legitimatieplicht in nazi-Duitsland werd ingevoerd, ook meteen de aftrap betekende van de naziterreur. En dan de door Hirsch Ballin ingevoerde wet die het de overheid mogelijk maakt ieder haar niet welgevallig individu zonder tussenkomst van een rechter in het cachot te werpen. Hitler voerde diezelfde wet, met de naam Ermächtigungsgesetz, in 1933 in, met woord voor woord exact dezelfde argumenten als die door de boven ons gestelden werden gebezigd om de invoering van de nieuwe wet te verdedigen. De volgzame burgerij die zo graag Geert Wilders en Thierry Baudet uitlachte zal het lachen nu snel vergaan – en wel voorgoed.

 3. Wat zijn we toch een ongelofelijk goed land ! Neen ! dus alle draden gaan via ons landje grappig om te zien hmm beetje history als het kan. Je haartjes staan niet schuin ,maar recht overend HAHAHAH zeer geinig al die kneffel wetjes die er door worden getrapt . Voor coroniaa duurde een wet erdoor heen trappen min 5 jaar hhha en nu, weet ik niet meer of ik links of rechts mag lopen! haahaha anders een boetehhh flikker op is geen leven toch?. 4500 euro huuu? en ook nog je huis binnen komen ? voor coronia>. PURE MACHTSGREEP

 4. de eerste boa die mijn huis binnen valt is hondenvoer, als ik mijn schatje niet voor ben!

 5. Vaccinatiedwang wordt expliciet onvernoemd gelaten om een golf van protest te voorkomen, de timing van zulk een golf zou nu niet uitkomen. Maar, het komt. Uiteindelijk ook de chipimplant. Vaccinatiepaspoort in 2022? Dus zonder wordt je deelname aan de maatschappij sterk ingeperkt. Het gaat uiteindelijk om twee doelen na te streven:
  1. Controle over de massa
  2. Tracking van ieder individu

  Weigering van vaccinatie betekent oa. dan dat je niet meer mag reizen, OV kan gebruiken, op openbare plekken mag komen etc. Omdat dit moeilijk zonder slimme camera’s gecontroleerd kan worden zullen die ook overal geplaatst worden, met gezichtsherkenning. Hoge boetes en gevangenisstraf volgt. Mag je je werk vanuit huis alleen doen – indien mogelijk – en boodschappen via internet bestellen, maar het lang mag je niet uit. Natuurlijk zullen chips het uiteindelijke antwoord op alle kleine babyziektes zijn die eerst onhandig geïmplementeerd zullen worden.

  Tekst is leeg als niemand iets onderneemt.

 6. @Rob, je wist van het agenda dat de elite in 2020 in versneld tempo de wereld zouden gaan aanpassen. Dit was in meerdere “conspiracykringen” ook al tientallen jaren bekend. Ik snap alleen niet wat je naast het bekendmaken van deze zaken verder wil gaan doen hieraan. Mensen zijn tegenwoordig impotent gemaakt. Wat doe jij wanneer ze je oproepen voor een verplichte vaccinatie en chipimplantaat? Hak je de arm eraf waar de chip in zit, zoals een oud boek dat ook adviseerde? Wat kunnen we doen? Waar kunnen we naartoe? Nog liever dood dan bezit te zijn.

 7. wetten mogen weliswaar niet aan de grondwet worden getoetst maar elke minister heeft bij ambtsaanvaarding de eed op de grondwet afgelegd. Als zij dus wetgeving maken die in strijd is met de grondrechten van de grondwet plegen ze dus feitelijk meineed. En dat is een misdrijf. Dagvaarden dus en een strafprocedure forceren van die hele kliek van het cordon sanitair. Het is duidelijk dat onze regering de grootste criminele organisatie in het land is.

 8. Naarmate alle toestanden voortschrijden, wordt het beeld van dit hele gebeuren een hoax?

 9. Het verbranden van onze toekomst is op zijn hoogtepunt, marktwerking vergrijpt zich aan onze democratie en normen zijn het nieuwe fascisme.

  Regelgeving identiek als truc stikstofnorm-effect voor nieuwbouwplannen: Achterliggende Agenda’s tot totale onderwerping.

  Waar zijn onze psychologen?
  Waar zijn onze sociologen?
  Het zijn politici met woorden voor geld, corona is hun evenknie.

  We worden geknecht, belogen en bedrogen banken met land zonder eigen vermogen regeren.

 10. Dit is het begin van de NWO, een wereldwijde communistische wereldststaat, met toestanden als in China!

 11. In de 17e eeuw werden criminele politici door het volk terechtgesteld. Ik denk dat het tijd is voor een terugkeer naar het verleden.

 12. we are in deep shit. We moeten wel zorgen dat de vaccin niet verplicht wordt. Dat wordt een slagveld want veel mensen aullen hun leven verliezen. Een vaccin duurt tussen 5 en 10 jaar om te maken. Met deze vaccin willen ze het uitbrengen in 12-18 maanden:- puur genocide!!!! Ik ben wel van afkomst geen Nederlander maar woon hier al 37 jaar. Ik vind het verbazingwekkend hoe Nederlanders erbij zitten en alles laat gebeuren. Dutisland vecht hard terug, Frankrijk ook maar hier in NL- ik kan maar praten totdat ik een ons weeg om mensen wakker te schudden maar ik word aangekeken alsof ik uit de hemel ben gevallen of ze denken dat ik gek ben. Ik doe mijn pogingen door alles te lezen en kijken en doorsturen overal op facebook en overal waar ik kan in de hoop dat het toch sommige mensen raakt. Het gaat langzaam. Ik ben zeer bezorgde voor Nederland en voor de wereld. Het ziet er niet goed uit. triest

 13. “Maar ik heb niets te verbergen.”
  Komt allemaal mooi hard binnen nu he? Zie het al jaren gebeuren waar mensen al te graag hun privacy en vrijheid opgeven voor “veiligheid”. Op het nieuws, op straat en in mijn eigen groep.

  Ondertussen wil de politie steeds meer macht en hoor je nog steeds “Ja we hadden het wel in oog maar…”

  Ik heb het vorig jaar al opgegeven. Jullie verdienen dit voor je egoisme en idoliseren van amerika en hollywood. Meest teleurgesteld toen ik vrienden hoorde zeggen dat Lady Gaga voor president zou moeten gaan.
  Ik ben blij dat ik dit niet hoef mee te maken, zal jullie opwachten daar beneden.

  “The road to hell is paved with good intentions.”

 14. Heel leuk artikel en je bent 100% correct het jammere is dat de media al in de handen van de rijke ligt.
  Ik denk nat dat dit artikel snel zal worden gevonden en als het teveel aandacht krijgt ga je hem helemaal niet meer in google kunnen vinden.

  De centralisatie is al decenia bezig maar zolang ze het volk tege zichzelf kunnen keren door het uitlichten van non-issues en drama media zal hier weinig aan veranderen.

  Pas als de gewone man zo weinig te verliezen heeft dat hij niet bang is voor onderdrukking zullen zij zich tegen hun onderdrukkers keren. Het moet slechter gaan voordat het goedkomt.

  Lang leven de vrij Republiek der verenigde Nederlanden!

 15. Gehoord van de antichrist? Dan weet je dat straks iedereen ja en amen zegt. Het is iets wat je uiteindelijk niet tegen kunt houden. Dat zie je ook om je heen. De zedeloosheid, liefdeloosheid, onverschilligheid viert hoogtij. Het grootste deel van de mensheid zal volgen als blinde schapen. Alles ontvouwt zich langzaam aan. Grotendeels onwetend en waarschijnlijk niets vermoedend gaat de massa mee. het nieuwe normaal is normaal maken wat abnormaal is. Wie nu normaal denkt en dingen abnormaal vindt is straks zelf abnormaal. Welke serie heb je laatst gekeken waar geen seks in voorkomt? Series waarin homos of lesbie zijn normaal moet worden gevonden?

  Nog een generatie of 2, hooguit 3 en dan loop je gewoon met een chipje rond om alles te kunnen en mogen. Paspoort erop bankpas, erop rijbewijs erop, medisch paspoort erop. Ik hoor om me heen zelfs mensen die dat handig lijkt.

  Hoewel ik persoonlijk vindt dat het erg overdreven wordt allemaal en een politie staat lijkt me ver gezocht. Maar goed waakzaamheid is belangrijk! Protest tegen niet goed uitgezochte maatregelen die onze burgerrechten schaden is wel belangrijk. Maar ik denk niet dat de politie straks invallen gaat doen enzo.

  Ik weet wel dit en het lijkt nu misschien nog belachelijk. Maar ja dat vonden ze ook van Noach toen hij een boot bouwde midden op het land.

  Zoals het was in de dagen van Noach zo zal het zijn wanneer de Christus terug komt. Toen dacht ook niemand dat het niet gebeuren kon. Iemand die roept dat de zondvloed onzin is moet maar eens heel goed onderzoek doen.

  Hetzelfde geldt voor de archeologie in Egypte waar iets goed fout is gegaan met de tijdlijn.

 16. Wanneer deze wet doorgang krijgt en we verplicht gevacineerd moeten worden, pleeg ik zelfmoord! Nooit dat ik in slavernij op die schaal zal verder leven!

 17. Nu ik vind deze wet niet goed en dan mogen ze niet demonstreren om dat er meer dan 10,000 mensen zijn en nu ineens wordt het later dit moeten wij als burgers niet meer pikken

 18. Onze politici zijn toch ook mensen die niet in een politie staat willen leven. Zit er niet meer achter? Is het door mensen in omloop gebrachte corona virus niet een test / waarschuwing van machthebbers uit vijandelijke landen? is dat niet de reden waarom bijna alle europese lidstaten mee gaan in de nieuwe corona wet?

 19. De tekenen van de eindtijd zijn zichtbaar. Lees het Nieuwe Testament (het nieuwe verbond) er maar op na. De antichrist is in wording: 1 wereldmacht, 1 ‘kerk’. Wees waakzaam voor het teken van het beest. Geloof niets van de verhalen van de overheid. Ik strijd met Jezus tegen de kwade machten in de geestelijke gewesten. Het einde (wanneer weet niemand) is nabij. Roep Jezus aan en Hij bevrijdt je uit de angst van deze tijd.

 20. Het verzet heeft succes.
  De Jonge heeft zijn spoedwet uit moeten stellen.
  Nu de druk vasthouden.
  We moeten het volhouden tot volgend jaar maart.
  Soort van zware zwangerschapsperiode.
  Dan zijn er namelijk nieuwe Tweede Kamer verkiezingen en kunnen we voor Baudet en Wilders kiezen (of andere nieuwe partijen die niet van de 1,5 meter waanzin zijn).

 21. Er komen geen verkiezingen meer Anti, volgend jaar is de nazistaat een feit daarom houden ze nu vast aan die maatregelen. We moeten het echt zelf doen, veel petities gaan de prullenbak in, demonstraties worden gebruikt om mensen af te tuigen door de “helden” van de politie die geen 1,5 meter afstand hoeven te houden net als alle andere ambtenaren. Van politiek hoef je niks te verwachten.

 22. We leven in een vreselijk land, ik ben 67 jaar en heb dit nog nooit meegemaakt, we worden monddood gemaakt en alle grondrechten worden ons af gepakt, een grote politie staat, rutte heeft ons land vernietigd

 23. Dit alles is reeds voorspeld in de bijbel, o.a. in Mattheus 24, Openbaring 13. Een verschrikkelijke tijd zal spoedig aanbreken. Aardbevingen, ziektes., oorlogen zoals nog nooit zijn gezien. Er komt 1 wereldregering (Nieuwe Wereld Orde),1 wereldeconomie, 1 wereldreligie en 1 wereldleider. Alleen nog kunnen kopen of verkopen als je het nummer vh beest, dat is de wereldleider, aanvaardt in je hand of je voorhoofd. Deze zal zich voordoen als de messias, de verlosser. Wie het nummer aanvaardt wordt zijn slaaf. Vaccin in combinatie met Rfidchip? Zeer wel mogelijk, er lopen nu al mensen met zo’n chip rond. Kan je mee betalen, deuren gaan open etc.. Wie weigert kan alsnog kiezen voor Christus, je wordt wel gedood maar je ziel raak je niet kwijt en je zal onmiddellijk bij Christus zijn (Openbaring 7:9). Beter is nu al te kiezen voor Christus en Zijn offer te aanvaarden. Vrede en rust zullen je deel zijn. Maar tevens zullen zij die Christus kennen voor dit alles gebeurt worden opgenomen in de hemel (1 Thessalonicenzen 4:16-17, 1Corinthiers 15:51). Dat wordt een ongekende reddingsactie vanuit de hemel. Uiteindelijk zal de Heer Jezus Christus terug komen op aarde en de antichrist vernietigen met de adem van Zijn mond. Ook zijn trawanten zullen in 1 klap worden vernietigd. Daarna zal er een vrederijk komen waar Christus duizend jaar zal regeren. Satan, die echt bestaat en steeds duidelijker zichtbaar wordt in deze tijd zal vernietigd worden. Op dit ogenblik werkt hij keihard om zijn doel te bereiken: vernietiging vd mensheid. Hij gebruikt daar mensen voor en eea is openlijk te zien op de internetsite van het world economic forum. De mensen die hier aan mee werken zijn te beklagen. Zij zullen zich moeten verantwoorden voor de hoogste Rechter. Nu nog krijgt iedereen de kans om voor Christus te kiezen. Dat staat in Johannes 3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

 24. Brief van jurist Sven Hulleman aan minister Hugo de Jonge:
  succesboeken.nl/downloads/nwbr2025%20jpgs/AstraZeneca.pdf

  Covid-fraude in kaart;
  Duizenden wetenschappers waarschuwen de mensheid:
  stopworldcontrol.com/nl/

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.