Nederlandse arts:”Mag er niet genezen worden van covid-19?”

Bijdrage van Lietje Perizonius*

Ik heb dit samengesteld uit een artikel van 20 A-viertjes van Dr. Alfred Luna, (pseudoniem). Het geeft uitstekende en heldere informatie, die nog steeds totaal ontbreekt in de reguliere media.Nu er door de vervang-minister van gezondheid maatregelen worden voorgesteld die alle haren te berge doen rijzen, is het tijd om deze informatie hier zo groot mogelijk te delen.

Alfred Luna deelt zijn kennis over ziekten, virussen en het menselijk immuunsysteem. De aanpak van en berichtgeving over het coronavirus staat haaks op zijn jarenlange ervaring met deze materie. In dit artikel legt Luna uit wat virussen zijn, wat het corona virus is, waarom de opgelegde maatregelen niet werken of zelfs contraproductief zijn en hoe we ons wel kunnen beschermen.

Virussen en meer…

Ziekte ontstaat als er meer aanvallers zijn dan verdedigers. Deze laatsten bestaan uit de soldaten van het immuunsysteem en de schoonmakers van de detoxificatie-ploeg – de ontgiftingsploeg. De verdedigers hebben als taak het systeem weer in balans te brengen. Onder “aanvallers” vallen angst, stress, piekeren, sociale isolatie, ziektekiemen, gifstoffen zoals bijvoorbeeld nep-hormonen, medicatie of glyfosaat, elektromagnetische vervuiling (Wi-Fi/ 5G), gebrek aan zonlicht, een teveel aan blauw licht van schermen en schermpjes.<

Dit alles bij elkaar kan een diepe ontregeling van het immuunsysteem teweegbrengen.Ziektekiemen zijn micro-organismen die kunnen aanvallen, maar er zijn er ook die juist samenwerken met de gastheer. Kenmerkend voor virussen is hun vermogen tot snelle verandering van het eigen genetisch materiaal.

Een virus is geen levend wezen, dus ook geen piepklein eng beestje dat kan ‘overspringen’, zoals de media het graag voorstellen. Het bestaat uit een klein stukje erfelijk materiaal in een jasje van eiwitten. Voor vermenigvuldiging heeft het een levende cel nodig. Een virus laat zich het beste vergelijken met een USB-stick. Op zo’n stick kan informatie staan die de computer slimmer laat werken of juist de boel in de war stuurt.

Sterfbed

De meeste virussen werken mee aan een optimale balans. Het snelle veranderen van hun genetisch materiaal is daarvoor ideaal. Maar het kan daardoor ook juist fout gaan. Virussen hebben een slechte pers en sinds de jaren ‘90 wordt er ‘strijd’ tegen hen gevoerd. Dat is vaak onnodig.

Als wat Pasteur op zijn sterfbed erkende – dat Béchamp gelijk had, dat het inderdaad niet de ziektekiem was maar de toestand van het terrein waarop de ziektekiem terechtkwam, die bepaalt of iemand ziek wordt – gevolgd werd, dan zou de oorlog met antibiotica, met anti-microbacteriële zepen en met afwasmiddelen niet plaatsvinden en niet zoveel verstoringen veroorzaken.

Het is dan ook de verhouding tussen de kracht van de aanvallers en die van de verdedigers, die bepaalt of iemand wel of niet ziek wordt. In de weerbaarheid van de verdediging spelen meerdere factoren mee. Iemands afweer kan door een scala aan (samenspelende) factoren worden versterkt of juist ondermijnd.

Wat is Corona

Aan wat wij covid-19 of SARS-CoV-2 of eenvoudig “corona” noemen is hoe dan ook geknutseld. Het virus is samengesteld uit twee twee “wilde” stammen coronavirussen gecombineerd met HIV en tuberculose. Hierdoor kan covid-19 in principe voorbij de huid en de slijmvliezen in het bloed terecht komen.

Bovendien heeft het virus een sleutel meegekregen, waardoor het goed past in een specifiek lot in de longen. Ook een aantal bloeddrukverlagers (met name ACE-remmers), maar ook statines (cholesterolverlagers) en nier-medicijnen maken gebruik van dat slot. Dit maakt mensen die deze medicijnen gebruiken daardoor kwetsbaarder voor covid-19.

Artsen in de VS krijgen een zaak aan hun broek als ze deze medicijnen niet voorschrijven. Zie daarvoor uitgebreid de arts Zach Bush in gesprek met de arts Del Bigtree, bij minuut 3:00 Covid-19 A message to our elderly.

Maar er is nog meer dat mensen bevattelijker maakt: hoe vaker en hoe recenter iemand de griepprik genomen heeft, hoe lager diens weerstand tegen covid-19 is geworden.
(Brononderzoek: ‘influenza vaccinatie en respiratoire virusinfectie, Greg G. Wolff, Vaccine)

COVID-19 is niet geïsoleerd

Er is lang gezocht naar een methode om de besmettelijkheid van een virus aan te tonen, maar tot op heden is dat nog nooit gelukt. Gezonde personen werden niet ziek, ook al kregen ze snot of opgehoest materiaal van een zieke regelrecht ingespoten of moesten ze de adem van een zieke persoon langdurig inademen. Onderzoek om de besmettelijkheid van covid-19 vast te stellen bleef tot dusver zonder resultaat. Wat wel gevonden wordt onder de elektronenmicroscoop zijn exosomen.

Het zijn een soort door een lichaamscel gemaakte zakjes met verdedigingsmateriaal tegen een verstoring op het contactvlak tussen binnen en buiten, dat van het coronavirus steeds opnieuw een update krijgt. Wanneer weefsel, afkomstig uit de longen van een ernstig zieke corona-patiënt, onder een elektronenmicroscoop wordt bekeken, zijn er wel exosomen te zien, maar geen virusvormen. Wat men ‘aantreffen van covid-19’ noemt, is dan ook niet het virus. Covid-19 is vooralsnog niet geïsoleerd en niet zichtbaar te maken, zelfs niet in longweefsel van een zieke corona-patiënt.

Testen deugen niet

De klinische tests waar de reguliere media niet over uitgepraat raken, deugen dan ook niet. Dat zegt zelfs de fabrikant van de test, ‘De RT-PCR test is ongeschikt voor klinische doeleinden’. Om echt te kunnen testen is er een ‘Gouden Standaard’ nodig en die is er niet. Toch zet de overheid de test in. De uitkomst zegt echter niets.

Een positief testresultaat kan van alles betekenen. De test zegt niets over de aanwezigheid van covid-19. Om dit te illustreren heeft de premier van Tanzania een aantal swaps ingestuurd alsof die van mensen kwamen, maar ze kwamen van fruit, fazant, geit, schaap en hagedis; alleen het schaap testte negatief.

Het aantal ‘besmettingen’ waar de media, nu er geen getallen over zieken en overledenen meer te melden zijn, niet over ophouden, komt voort uit, onder andere, deze test. Dus als ze schrijven ’in de VS en in Zweden worden verreweg de meeste besmettingen gevonden’, geeft dat niets anders aan dat dat er daar veel is getest. Met een foutmarge tot wel 50%, zegt het niets over zieken, laat staan over doden.

Maatregelen tegen corona werken niet – de lockdown

Op 8 juni 2020 heeft de WHO een persbericht uitgegeven waarin zij verklaart dat mensen zonder symptomen (asymptomatische dragers) covid-19 niet kunnen overdragen. Deze

berichtgeving heeft vergaande consequenties voor het overheidsbeleid voor de bestrijding van het “hoogst besmettelijke, dodelijke coronavirus covid-19”.

De WHO heeft namelijk met dit persbericht, zo goed als openlijk toegegeven dat de lock down niets anders was dan een totaal nutteloze maatregel met wereldwijd desastreuze gevolgen.
Zie het artikel van Ad Broere in de Covid-1984 krant, waar hij de effectiviteit (of het totale gebrek daaraan) onderzoekt. De Nederlandse overheid lijkt deze gegevens totaal te negeren.

Anderhalve meter

Hoe zit het medisch gezien met die anderhalve meter? Wat betreft de verspreiding van een virus is de anderhalve meter samenleving verwonderlijk. Het begrip “anderhalve-meter-afstand-houden” komt uit het leger. Waar dient het daar voor?

Bij anderhalve meter ruimte tussen soldaten kan met de huidige technologie elk individu tijdens een militaire operatie op afstand worden gevolgd. Ook is inmiddels bekend dat anderhalve meter de minimum afstand is, nodig voor gezichtsherkenning en locatiebepaling met 5G.

Hoe zinvol deze nadrukkelijk als noodzakelijk opgelegde maatregel ‘totdat er een werkend vaccin is’ is, laat zich raden. Dat het afstand houden bedoeld is om besmetting tegen te gaan met covid-19, is erg onwaarschijnlijk.

Door het gericht beperken van sociale interactie, dus door de hele lock-down-isolatie-aanpak verzwakt zowel onze mentaal-emotionele verdediging als onze lichamelijke weerstand. Handen schudden maakt onze afweer zelfs krachtiger. Hoe meer het immuunsysteem nieuwe uitdagingen krijgt, hoe sterker en efficiënter het wordt.

Verspreiding

Er zijn twee manieren waarop corona-virussen zich kunnen verspreiden. De virussen kunnen zich binden aan kleine stofdeeltjes die de wind en door hoesten en niezen over de hele aarde verspreidt. Maar er kunnen ook exosomen rond blijven hangen. Dat gebeurt vooral in droge lucht en in slecht geventileerde binnenruimtes. In de buitenlucht zijn deze exosomen binnen enkele minuten weg.

Binnen blijven is dan ook geen goed idee om besmetting uit te sluiten. Buitenshuis is besmetting zo onwaarschijnlijk dat anderhalve meter afstand houden geen logische grondslag heeft. Dit kan alleen maar tot de conclusie leiden dat hier een andere agenda wordt gediend dan het voorkomen van een virale besmetting met covid-19.

Mondkapje

Een chirurg draagt een mondkapje om het operatieveld niet te belasten. Niet om zichzelf te beschermen. Mondkapjes verzamelen micro-organismen, terwijl virussen er (vrijwel altijd) dwars doorheen gaan. Het bemoeilijkt de ademhaling en belast het lichaam extra. Kortom het maakt gezonde mensen ziek. Al na een half uur is het dragen van een mondkapje schadelijk voor de longen, ook van die van een gezonde persoon.

Vaccinaties

123rf

Het principe van vaccinatie is gebaseerd op het nobele doel de verdedigingssoldaten van het lichaam iets te leren. Maar de manier waarop vaccinatie wordt toegepast, is verre van veilig en effectief. Echter, ieder die wetenschappelijk verantwoord aantoont waar de problemen met vaccinatie zitten, wordt als een misdadiger in de hoek gezet.

Zelfs wetenschappelijk legitieme vragen over vaccineren zijn op het internet door Google en aanverwanten niet toegelaten. Ouders krijgen geen bijsluiters en ook veel artsen lijken de inhoud van de bijsluiters niet te kennen. De arts heeft een protocol waar hij/zij zich aan moet houden. Overigens, wat brengt ons op het idee dat de aangeboren verdediging van de mens als enige onder de dieren defect wordt afgeleverd bij de geboorte?

Over de veiligheid van vaccins bestaan terecht veel zorgen. Wie zich hierin verdiept ontdekt al snel dat de industrie vaccins maakt op een voedingsbodem. Een minimaal gedeelte van die voedingsbodem gaat mee in het uiteindelijke vaccin. De meest gebruikte voedingsbodems zijn cellen van een geaborteerde baby-, apen- en honden-nieren, kippeneieren of muizenhersenen.

Onderzoek heeft aangetoond dat in het polio-, de BMR- en de griepvaccins, een gamma-retrovirus terecht is gekomen uit muizenhersenen. Dit retrovirus belemmert de juiste aanmaak van een stof (interferon type 1) die noodzakelijk is om een ontstekingsreactie tot rust te brengen.

Als die natuurlijke rem door vaccinatie niet goed werkt, kan iemand overlijden aan een onhoudbare ontstekingsreactie. Bovendien veroveren deze retrovirussen zich daardoor een plek in ons genetisch materiaal, waardoor ze onze kinderen er ook mee belasten.

Verder heeft elk vaccin een groot aantal toegevoegde stoffen, bedoeld om de natuurlijke lichaamsbarrières toegankelijk te maken voor het vaccin. Met name die naar hersenen, het oog en de eierstokken of zaadballen. De toegevoegde kwik- en aluminiumzouten maken daar zenuwcellen kapot, net als glyfosaat dat doet in gewassen. Verder geeft elk vaccin direct na het inspuiten een serie herseninfarctjes.

De medicus die dit feit aan het licht heeft gebracht, is kort daarna een plotselinge dood gestorven. Vooral de bloed-hersen-barrière raakt door de hulpstoffen in een vaccin ernstig lek. Minimaal ontwikkelt een kind hierdoor een ontwikkelingsachterstand, maximaal krijgt het autisme-problemen.

Bij ouderen ligt dementie op de loer, zeker door het jaarlijks herhalen van de griepprik. Het covid-19-virus is (nog) niet geïsoleerd, dus wat er in dat vaccin zou moeten zitten, is volstrekt onduidelijk. Bovendien muteren virussen heel snel.

Zoals hierboven uiteengezet, is het niet de ziektekiem die bepaalt of iemand ziek wordt (de opvatting van Louis Pasteur), maar de gecombineerde kwaliteiten van de verdedigende soldaten en de schoonmaakploeg, versus de hoeveelheid aanvallers, van wat voor aard dan ook.

Overheid

Desondanks, noemt de overheid vaccineren de enige oplossing voor het opheffen van de lock down en overweegt zelfs het vaccineren verplicht te stellen. Minister Hugo de Jonge heeft al vele miljoenen exemplaren van een vaccin, dat nog niet eens bestaat, besteld bij een vaccinbedrijf met kwalijke reputatie. Ik ga ervan uit dat het merendeel van de mensen zich heeft voorgenomen geen toestemming te geven voor het inspuiten van het vaccin.

Ziektebeeld en protocol

Uit onderzoek bij ruim vijfduizend corona-patiënten in New York, komt naar voren dat zij, tijdens de ziekenhuisopname, binnen hun lichaam geen zuurstof kunnen transporteren. Ze zien blauw, zijn heel rustig, voelen koud aan, hebben een beschadigde lever en tonen geen ontstekingskenmerken in het bloed. In eerste instantie hebben zij ook geen koorts.

Die krijgen ze pas als door het tekort aan circulerende zuurstof hun lever beschadigd raakt. Na een aantal dagen, kan zich bovendien door een bacteriële superinfectie een longontsteking ontwikkelen met, dan wél, (hoge) koorts. Het ziektebeeld van iemand met een cyanide vergiftiging door het inademen van vervuilde lucht en het ziektebeeld veroorzaakt door 5G – de masten staan inmiddels op de daken van de meeste of alle ziekenhuizen – zien er exact hetzelfde uit.

Behandelingen gebeuren in Nederland volgens een protocol. Dat is voor iedereen hetzelfde. Het bestaat uit isoleren, handen wassen, heel veel paracetamol, afwachten en zo nodig naar de IC en daar ‘met een longontsteking’ aan de beademing.

Van meerdere kanten is inmiddels gebleken dat na overlijden bij de meeste overledenen geen blijk van longontsteking wordt aangetroffen, maar iets dat het meeste lijkt op wat ook gezien wordt bij hoogteziekte. Het lichaam blijkt, zoals eerder vermeld, niet in staat geweest zuurstof te transporteren. Ook niet naar hart, hersenen en longen, wat uiteindelijk de dood tot gevolg had.

Maar…

Mondiaal krijgen patiënten veel meer ondersteuning, vaak met goed resultaat. Voorbeelden daarvan zijn, behandelingen met intraveneus hele hoge doses vitamine C of met ozon, chloordioxide, hydroxychloroquine met zinkorotaat en macroliden als azitromycine, of quercitine uit diverse planten.

Maar… als een arts in Nederland van het protocol afwijkt en daarmee goede resultaten bereikt, staat de Inspectie Volksgezondheid acuut op de stoep. Dit wekt bevreemding. Mag er niet genezen worden van covid-19?

Zo werd onlangs in het toonaangevende medisch tijdschrift de “Lancet” een artikel geplaatst waarin het gebruik van hydroxychloroquine als uiterst gevaarlijk is afgeschilderd. Er kwam veel protest van artsen die het met succes voor genezing hadden ingezet, waarna het schielijk is teruggetrokken.

Lietje Perizonius, 16 augustus 2020

Kritische medici

Wij verzamelden van nog meer medici hun verklaringen over covid-19. Hun reacties spreken de berichten verspreid door de main stream media tegen.

Prof Cahill #lockdown is vergissing, 1,5 meter en #mondkapjes onnodig

Arts laat zich niet mond snoeren over corona, zet alles op het spel voor vrijheid van zijn kinderen

Medici die zich geen #corona crisis laten aanpraten (2)

Arts over #corona virus, niemand durft nog te zeggen: Stop, er is niets aan de hand

NL longarts legt in 8 minuten absurditeit #corona maatregelen bloot

Luister naar medicus Zach Bush en besef hoeveel covid-19 leugens er zijn

 

19 Comments

 1. Heel mooi alles op een rijtje.
  Nu de mensen zover krijgen 9m dit te lezen en de links te klikken, anders wordt het weer als “onzin” weggeveegd ?

 2. Dit is een mooi overzicht en heel duidelijk.
  En zoals Daphne schrijft: “Nu de mensen zover te krijgen!!

 3. Mooi artikel, gebaseerd op waarheid. Maar het werkelijke doel wordt over het hoofd gezien. Dat is het uitmoorden van de zwakken van de maatschappij. Als je alles op een rijtje zet kan je niet tot een andere conclusie komen. Chronisch zieken,ondervoede mensen zullen het slachtoffer worden. Als je toevallig geen sterk immuunsysteem hebt ben je ten dode opgeschreven. Maar dit is ook de bedoeling van deze maatregelen in onze wereld. Het lijkt wel science fiction.
  De maatregelen creëren een gezondere mens.wordt vervolgd.

 4. We leven met teveel mensen op deze wereld, volgens de rijken.De zwakken zullen moeten verdwijnen om de wereld te redden. Zij kosten alleen maar geld en zijn niet productief.
  Dit is een goede manier om via angst, ziekteverwekkers, vaccins,medicijnen de tokkies van de maatschappij te doen verdwijnen. Kijk maar naar het hedentendaagse problemen met water,gezond voedsel, schone lucht,klimaat.
  Het kan niet anders zijn dat het uitschot van de wereld moet verdwijnen.En dat mensen, is covid 19.

 5. Tegen ultra fijnstof, gif in onze voeding, elektro magnetische straling en dergelijke is uiteindelijk geen enkel immuunsysteem opgewassen, dus zal iedereen die onbeschermd hierin leeft, sterven.

 6. De BildeRberg-Groep Sloper,
  De Sloper,

  Ziek,wie is of zijn er nou ziek???
  De meeste onder ons zijn geld ziek gemaakt door het graai bv Nederland,U mag voor minder procenten nog meer op de pof gaan kopen…het verkapte aanzet om mensen nog meer in de schulden te laten geraken dan ze al zijn…zelfs de kinderen moeten hier aan geloven…—DE SCHULDEN BERG—-,zodra de rente durft te stijgen gaat iedereen failliet.

  Na dinsdag 3 november 2020 is iedereen helemaal niet meer ziek,dan gaat alles weer kei goed,zowel economie als met het kapitaal….kortom nog effe door bijten in hun zure appel.

  Mens blijf gezond en houdt moed zou ik zeggen!!

  Ik dank U!

 7. Boevenbende van een Who,gesponsored door bill gates en andere corrupte foundations zal zich hiervoor moeten veratwoorden?

 8. Helder en krachtig artikel. Iedereen werkt op zijn manier en zijn niveau mee aan een helder realiteitsbesef zonder politiek, zonder bij-agenda met het doel een betere en liefdevollere wereld.
  Dank Paul

 9. Ze zijn allemaal genezen maar lopen nog met restanten van rna in hun bloed, vandaag misschien niet maar morgen test je toevallig positief?

 10. Zoals de mensen nu geloven dat we van apen afstammen, zullen ze ook zeer zeker de corona leugens geloven! “wiens brood men eet, wiens taal men spreekt.”

 11. Waarom moeten wij een regering geloven die liegt en bedriegt, het wordt eens tijd dat wij in Nederland weer eens flink van ons laten horen, en al dat tuig gewoon voor gek zetten, meneer rutte het wordt tijd dat je opzout. Laat wilders maar eens een poging wagen, misschien dat dan die oproerkraaiers terug naar eigen land mogen, met dat geouwe hoer. Oprotten dat tuig.en anders de straffen maar 20 x hoger,

 12. De SHO werd voorgezeten door Mugabe een massa moordenaar nu door een fraudeur en moordenaar, iedereen die bewust meedoet met deze uit chaos een nieuwe orde, zal eens verantwoording af moeten leggen aan het opprwezen.

 13. Hi, Ik heb al eerder gelezen ergens dat het virus niet is geïsoleerd. Heeft iemand daar een link van? Ik geloof dit wel, maar wil dit ergens posten omdat iemand dit in twijfel trekt.

  Verder: verrekte goed stuk, een zeer zeer goede weergave van wat er gebeurd en ook waarom. Thanks voor delen!

 14. Geachte heer, mevrouw,
  Graag zou ik willen weten of er interactie is van de meningokokken vaccinatie op Covid19.
  Met vriendelijke groet,
  R. Mandala

 15. Het is werkelijk verschrikkelijk dat dit in onze huidige maatschappij gebeurt.Ik heb altijd gedacht dat de mensen eeuwen geleden vreselijke dingen deden, brandstapel, guillotine… Maar vandaag de dag wordt de hele wereld bedreigd met angst voor een virus (al dan niet in elkaar geprutst maar dat zullen we wel nooit weten)en afschuwelijke maatregelen. Laten we gewoon niet meer meedoen!!!!!!

 16. Antwoord aan R.Madala, op vraag van 21 sept 2020 om 14:14 hierboven:
  Over het corona-vaccin, geproduceerd in een van de door Bill Gates gefinancierde laboratoria, wordt gezegd dat het een stukje RNA zou bevatten en dat dit in staat is het DNA van de mens definitief te veranderen.
  Sinds dat wordt gezegd en vaccins nooit echt op veiligheid zijn getest – ze vallen niet onder de verplichte veiligheidseisen van medicijnen, maar, ook in Nederland, onder de Voedsel en Warenwet. Bovendien hebben de producenten van vaccins zich veilig gesteld tegen het aansprakelijk gehouden worden, mocht het vaccineren nare gevolgen blijken te hebben – is het in mijn ogen wijs álle vaccinaties vooralsnog niet te nemen.
  Eerst is onafhankelijk onderzoek nodig. Het expres onder druk zetten of zelfs actief aanvallen van de wereldwijde gezondheid van de mens is, op grond van wat we overheden en media dezer dagen zien weghouden uit het nieuws en aan wetten zien proberen door te drukken, niet meer zomaar uit te sluiten…
  Succes met je verdere onderzoek! Wat betreft de meningokokken-vaccinatie: kijk vooral naar de echte cijfers van de ‘gevaren’ die ermee bestreden zouden worden. Het ‘kleine aapie kannie tellen’-syndroom is heftig aanwezig bij verslagen in krant en media.
  Volgens de Volkskrant: “de baas van het RIVM zei dat ze nooit zouden overgaan tot vaccineren als de bijwerkingen van een vaccinatie bij meer mensen een ernstige bijwerking zou opleveren dan er aan de ziekte dood zou gaan”. In de Volkskrant werd in de berekening hiervan echter een dikke fout gemaakt. De betrokken redacteur gaf dat in een reactie op mijn mailtje daarover ruiterlijk toe, maar er volgde daarna toch geen correctie in de krant…
  Je zal je toch maar aan de nieuwe baas- of zelf-opgelegde regels voor journalisten gebonden voelen tegenwoordig…

 17. Zie de uitgebreide analyse van de PCR test door moleculair bioloog Peter Borger. Deze laat geen spaan heel van deze test, en vindt maar liefst 8 (!) ontwerpfouten in de test. Test is ook nog eens non peer-reviewed en zonder SOP. (Standard Operation Program) Ieder land test dus ook nog eens op willekeurige manier, met veelal veel te hoge amplificatie-cycli van boven 45, wat het aantal vals positieven omhoog stuwt. Of..is dat soms de bedoeling??

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.