Het corona woordenboek

Foto 123rf

Niets is zo verhullend en misleidend als het taalgebruik rond de corona crisis. De voornaamste woorden en hun vaak nieuwe betekenis hebben we opgesomd in dit artikel.
Woorden die hier volgens jou thuishoren, maar nog niet vermeld staan, kan je ons mailen.

Anti-vaxxer

Een persoon die zijn eigen immuunsysteem meer vertrouwt dan de geneesmiddelenindustrie, politici en de oude media.

Avondklok

Een ver gezochte link tussen meer besmettingen met het covid-19 virus mensen opsluiten in hun huizen tijdens de avond en nacht. Door de avondklok van 21 uur tot 4.30 uur in te stellen suggereert de overheid dat mensen minder contact met elkaar hebben waardoor het aantal besmettingen zal afnemen. Veel mensen gaan hierdoor steeds beter zien dat het verband tussen de coronamaatregelen en het virus steeds verder zoek raakt. Blijkbaar is het regime van Rutte met een ander doel bezig dan het beheersen van een virus, voor zover dat ooit mogelijk zou kunnen zijn.

De avondklok die begin 2021 een aantal maanden van 22.00 uur tot 4.30 uur heeft gegolden, wordt ingetrokken op 28 april 2021.

Asymptomatisch

Ander woord voor gezond.

Besmettingen

Of iemand het covid-19 virus onder de leden heeft onderzoekt de overheid met de zogenaamde PCR test. Na dit te hebben vastgesteld noemen zij degenen die een positieve PCR test hebben afgelegd ‘besmet’. Dit betekent weinig tot niets, ondanks het gewicht dat de overheid geeft aan de uitslag. Zo baseren zij het instellen van lockdowns op het aantal ‘besmettingen’ in de samenleving op een bepaald moment.

Een positieve PCRtest kan echter niet vertellen dat:

 1. Iemand besmet is.
  (besmetting betekent het overbrengen van levende, in engere zin pathogene, micro-organismen van de ene plaats naar de andere)
 2. Iemand ziek is.
 3. Iemand geïnfecteerd is.
  (een infectie is het zich na besmetting handhaven en vermenigvuldigen van ziektekiemen, dit kan dus een volgende fase zijn van een besmetting, maar dit hoeft niet)
 4. Iemand ziek zal worden.

Desondanks overladen de media het arme Nederlandse volk met besmettingsaantallen die de pan uit rijzen. (Meer info hier)

Corona (C0r0na)

Het woord corona is een beladen woord. Het is taboe op zo goed als alle sociale media. Met name kritische berichten over de anti-corona maatregelen van regeringen wereldwijd worden door de platforms, die deze media beheren, onderdrukt of onvindbaar gemaakt. Ook schuwen overheden niet om organisaties of mensen die hun kritiek uiten te stigmatiseren als conspiracy denkers, rechtse extremisten en onverantwoordelijken. In Oostenrijk zijn corona kritische uitingen zelfs bij wet verboden. In toenemende mate leggen coronaregeringen de schuld van het ‘heropleven van het virus’ (gebaseerd op aantallen ‘besmettingen’ van pcr-testen) bij burgers die het oneens zijn met de aanpak van de regering. Lockdowns zouden niet nodig zijn als iedereen zich aan de anti-coronamaatregelen zou houden, zo luidt hun verhaal.

Op sociale media verwijzen mensen naar corona op tal van manieren in een poging de algoritmes te slim af te zijn. Deze softwareprogrammaatjes zijn gemaakt om alles wat met corona te maken heeft en afkomstig is van kritische denkers, te verwijderen of onvindbaar te maken. Tal van varianten voor covid doen daarom de ronde, denk aan cvid, vid, virus, c0vid, c0r0na, enzovoort.

Coronakolder

Nieuw woord om de waanzin van de acceptatie van de anti-coronamaatregelen aan te geven.
De geestesziekte waar mensen aan lijden en die hen ertoe brengt om de afschuwelijke gevolgen van corona maatregelen te accepteren
Enkele voorbeelden vind je hier en hier, maar ook hier.

Covid-19

Het coronavirus infectuous disease is een infectieziekte, met volgens de Wereld Gezondheids Organisatie milde tot gematigde symptomen. Hiervan kunnen de meeste mensen zonder speciale behandeling genezen. Desondanks staat deze ziekte in Nederland gerubriceerd in categorie A. Dit geeft de overheid ruime bevoegdheden om op te treden en daarvan maken ze dan ook optimaal gebruik.

Covidontkenner

Aanduiding voor een persoon die bepaalde aannames door overheid en media over corona in twijfel durft te trekken, hierover een andere mening heeft. Vaak kunnen we deze burgers aanduiden als bezorgde burgers die het standaardoverheidsverhaal over het virus niet als vanzelfsprekend aannemen.

Desinformatie

Alternatieve mening erop na durven te houden. Anders denken dan de overheid van de burger verlangt.

Koffiedrinken

Geuzenterm.

In plaats van demo’s te bezoeken, gaan mensen voortaan met elkaar koffiedrinken. Een typisch Hollandse gewoonte die gezelligheid en warmte uitstraalt. We waren het met zijn allen bijna vergeten door al het corona-gedoe. Maar het is weer terug en we verlangen meer dan ooit naar een gezellig bakkie.

“Ik ga gezellig, op persoonlijke titel, vrolijk uitgedost, vredelievend & vriendelijk om te laten weten dat ik mijn vrijheid onherroepelijk terug neem (en ook de horeca natuurlijk een beetje support geef door koffie te komen drinken… (met gebak 🙂 ) En heel uitnodigend:”Als jij ook graag een kopje koffie drinkt is het jouw goed recht hetzelfde te doen, waar je dat wilt.”

Het is geen demonstratie, er is geen organisatie, er is alleen een uitnodiging om te verbinden en te verenigen, wat ons onherroepelijke mensenrecht is…. onder genot van een heerlijke bak koffie.

Op deze manier zijn al tal van koffiedrink manifestaties gehouden op onder andere het Museumplein in Amsterdam.
Proef hier de sfeer van het manifesteren. Demo’s sinds de start van de coronamaatregelen.

Lockdown

Een lockdown is een maatregel van de overheid waarmee de samenleving of een deel daarvan tot stilstand wordt gebracht.

In Nederland zijn er in 2020 twee lockdowns ingesteld door het kabinet Rutte. De eerste was gebaseerd op de dreiging dat het aantal Intensive Care Units niet toereikend zou zijn om patiënten met covid-19 te kunnen opnemen.  Het aantal units bleek wel toereikend, ondanks de enorme bezuinigingen die Rutte de afgelopen jaren heeft doorgevoerd in de Zorg. Tijdens de eerste lockdown in de maanden maart en april, door Rutte de ‘intelligente’ lockdown genoemd kwam het openbare leven vrijwel tot stilstand. De tweede lockdown is ingesteld door Rutte in oktober 2020 en gepresenteerd als een ‘beperkte’ lockdown omdat het aantal besmettingen met het virus, gebaseerd op de PCR test (zie hiervoor), te groot werd. Met name jongeren en de horeca werden als schuldigen aangewezen. Zowel tijdens de eerste als de tweede lockdown moeten de meeste horeca-ondernemingen hun zaken sluiten.

Tijdens de derde lockdown in het begin van 2021 is de horeca gesloten evenals de zogenaamde niet-essentiële winkels. In de praktijk komt het erop neer dat grote levensmiddelensupermarkten open zijn, maar kledingwinkels gesloten. Klanten mogen bij de gesloten winkels enkel op afspraak terecht en er mogen niet meer dan twee mensen per etage tegelijkertijd aanwezig zijn. Dit leidt tot vreemde situaties. Zo is het bijvoorbeeld voor winkels zoals Primera en Bruna verboden om tijdschriften te verkopen, maar kunnen deze wel bij de grootwinkelbedrijven als AH en Jumbo gekocht worden. Op 28 april gaat de horeca weer deels open, na maandenlang te zijn gesloten.

Mondkapje

In het dagelijkse spraakgebruik wordt met een mondkapje bedoeld een zogenaamd niet-medisch mondkapje. Dit mondmasker is een middel van de overheid om het gedrag van burgers te beïnvloeden. Volgens de regering moeten mensen aanleren rekening te houden met 1,5 meter afstand tussen elkaar bij het leggen van contact. Dit zou een veilige afstand zijn zodat het virus niet overspringt van de ene op de andere persoon. Met ingang van 1 december 2020 verplicht in de publieke buitenruimte, winkels en horeca (als deze ooit weer open mag). Lees de regeling

Noodwet

Na stemming voor de coronawat is een ‘dreiging’ of ‘ernstige vrees’ voor een epidemie voldoende reden voor de regering om burgers hun grondrechten af te kunnen nemen.
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de Spoed- of Noodwet op 27 oktober 2020 na met 48 stemmen voor aangenomen. De partijen die kozen voor het einde van de democratie zijn Groen Links, PvdA, SGP, 50Plus, D66, VVD, CDA en CU. Van dezelfde partijen gingen de Tweede Kamerleden hen hierin al voor. (Lees ook hier)

NOS Journaal

Propagandakanaal van de overheid. Dit kanaal herhaalt dagelijks vele malen alle coronaverhalen waarbij de nadruk ligt op het aanmoedigen van de kijkers om vooral de maatregelen serieus te nemen. Veel critici van dit kanaal beweren dat dit massamedium een angsthypnose veroorzaakt onder de bevolking. Zij raden de mensen dan ook aan het journaal zo veel mogelijk te mijden om niet depressief te worden.

Pandemie

World Doctors Alliance rapport: “Er is geen pandemie”

Dit uitgebreide rapport, opgesteld door de World Doctors Alliance in samenwerking met de Extra Parliamentary Corona Investigation Committee (ACU2020), toont in een 60 pagina overzicht van ‘evidence based science’ aan dat er geen sprake is van een wereldwijde dodelijke pandemie.

In 2009 verandert de WHO de definitie van ‘pandemie’. Het hangt niet langer van de dodelijkheid af van het virus, het aantal doden, maar alleen nog of het in meerdere landen aanwezig is. Op deze manier wordt het uitroepen van een pandemie veel gemakkelijker.

PCR Test

Dit laboratoriumonderzoek gebruikt de overheid om aan te tonen dat mensen besmet zijn met het covid-19 virus. Zie ook hiervoor bij Besmettingen. De uitvinder van deze test heeft echter aangegeven dat deze test nooit bedoeld is om de aanwezigheid van virussen aan te tonen. Van Dissel van het RIVM heeft dit ook bevestigd. (Meer info hier) De PCR-test kan nooit een ziekte vaststellen.

RIVM

Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu is een beruchte adviseur van de overheid als het gaat over corona-aangelegenheden. Volgens diverse critici gaat het instituut veel verder dan het geven van adviezen, zij wekken met hun rapportages over aantallen besmettingen veel angst op in de samenleving. (Meer info hier)

Spoedwet

Na stemming voor de coronawat is een ‘dreiging’ of ‘ernstige vrees’ voor een epidemie voldoende reden voor de regering om burgers hun grondrechten af te kunnen nemen.
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de Spoed- of Noodwet op 27 oktober 2020 na met 48 stemmen voor aangenomen. De partijen die kozen voor het einde van de democratie zijn Groen Links, PvdA, SGP, 50Plus, D66, VVD, CDA en CU. Van dezelfde partijen gingen de Tweede Kamerleden hen hierin al voor. (Lees ook hier)

Testsamenleving

Dit is een poging van de regering om alleen de bevolking toegang tot openbare gelegenheden te geven nadat zij een PCR-test hebben ondergaan. Door bezorgde burgers wordt dit gezien als een tussenstap naar een samenleving waarbij je enkel in het openbaar mag verschijnen nadat je bent gevaccineerd tegen covid19 of andere virusvarianten. Een negatief testresultaat wordt sinds eind 2020 / begin 2021 als (minimale) eis gesteld om grenzen  te mogen passeren.

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 / Spoedwet / Noodwet

Na stemming voor de coronawat is een ‘dreiging’ of ‘ernstige vrees’ voor een epidemie voldoende reden voor de regering om burgers hun grondrechten af te kunnen nemen.
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de Spoed- of Noodwet op 27 oktober 2020 na met 48 stemmen voor aangenomen. De partijen die kozen voor het einde van de democratie zijn Groen Links, PvdA, SGP, 50Plus, D66, VVD, CDA en CU. Van dezelfde partijen gingen de Tweede Kamerleden hen hierin al voor. (Lees ook hier)

Vrijheid

Het woord vrijheid heeft opeens een nieuwe lading gekregen. Sinds Rutte allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen doorvoert om het ‘corona-virus te verslaan’ beginnen steeds meer mensen zich te realiseren wat vrijheid betekent. De afgelopen maanden zijn in ons normaal gesproken demonstratie-arme land talloze protesten georganiseerd om medeburgers wakker te maken en te waarschuwen voor wat er aan de hand is. De meest recente aanslag op de vrijheid van de burgers is het aannemen door het Parlement van de zogenaamde Spoed of Noodwet.

Vaccinatie

Met name de regering heeft in allerlei verklaringen aangegeven dat massa vaccinatie de oplossing is om de epidemie te bestrijden. Er wordt gesuggereerd dat dan de anti corona maatregelen afgebouwd kunnen worden, echter nergens geven zij aan dat dit het einde van de 1,5 meter maatschappij zou betekenen. Volksgezondheidsminister De Jonge heeft met een vaccin fabrikant een staatsgeheime overeenkomst gesloten. Het zou gaan om de levering van het covid-19 vaccin voor 300 miljoen euro aan ons land. In het land voeren antivaccinatie groeperingen fel campagne tegen de vaccinatiedwang waarvoor zij vrezen.

Wappie

Een persoon die dapper tegen de stroom in. Hij of zij gelooft niet wat oude media en politiek de bevolking proberen wijs te maken over corona. Geliefd scheldwoord dat wordt gebruikt in de volksmond en op sociale media door mensen die menen dat wappies het helemaal mis hebben en zelfs een gevaar voor de volksgezondheid zijn. Een wappie komt op voor de volksgezondheid door de medemens te wijzen op het ziekmakende van de maatregelen. Geuzennaam. Een wappie heeft liever een aluhoedje dan een bord voor zijn kop.

 

Rob Vellekoop, 7 november 2020 / 31 maart 2021 / 27 april 2021

 

5 Comments

 1. Voel me door overheid voor de gek gehouden en niet zon klein beetje,de reinste paniekzaaierij
  En voor de vorm wil je de mensen niet schofferen!

 2. Wappie – een persoon die dapper tegen de stroom in, niet gelooft wat media en politiek ze proberen wijs te maken. Geliefd scheldwoord gebruikt in de volksmond en op social media door mensen die menen dat de wappies het helemaal mis hebben en zelfs een gevaar voor de volksgezondheid zijn. Een wappie komt op voor de volksgezondheid door de medemens te wijzen op het ziekmakende van de maatregelen. Geuzennaam. Een wappie heeft liever een aluhoedje dan een bord voor zijn kop.

 3. maassamanipulatie en intimidatie van bovenaf opgelegd of door je medeburgers, Door deze regering wetten en regels die nergens op slaan, op een heel volk leggen, die als schapen geloven wat de regering zegt en geen zelfredzaamheid meer hebben of nooit gehad hebben. Maar waar de gehoorzame burger zonder veel verzet zich braaf aan houdt.

 4. Snappie = persoon die goed onderbouwde kritieek levert op de coronakolder

  SchWabbie = aanhanger van het SchWabisme, cq de wereld naar de kloten-helpers met list en bedrog

 5. Het Rijks Inlichtingendienst voor Volksverlakkerij en Medi-manipulatie, het RIVM.

  Valt het je ook op, dat als je met een notoire tv-kijker spreekt, die dat dus dòet om goed ingelicht te zijn, dat je er niet normaal mee kunt spreken, omdat zij/hij veel zaken heel anders vd tv geleerd heeft dan jij, die geen tv kijkt. Het wordt de omgedraaide wereld. Jij die nooit tv kijkt en de Nieuwe Media volgt moet veel basisinformatie overbrengen, terwijl de notoire tv-kijker in de veronderstelling was die wel te hebben, maar in een gesprek blijkt daar bitter weinig van te kloppen.
  Een mooie ontwikkeling.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.