‘De geschiedenis herhaalt zich’ betekent dat de mensheid niet leert van wat haar overkomt. Misschien komt dit wel omdat de machthebbers steeds dezelfde trucs blijven uithalen. Ze vervalsen de historie door voor hen vervelende feiten en gebeurtenissen te ‘vergeten’ met het nageslacht te delen. Gelukkig verschijnen er steeds meer kritische boeken over de Coronatijd. Daar voegen we deze quiz aan toe in de hoop dat volgende generaties tot in lengte van eeuwen zich de waanzin van de coronacrisistijd zullen herinneren….

1. Aan welke roman doet de coronatijd het meeste denken 1984 van George Orwell
2. A. In het weekeinde van 21 en 22 maart 2020 sloten winkels, zoals in Amersfoort spontaan hun deuren, dit zonder dat er sprake was van maatregelen.
In welke maand van 2020 stelde het kabinet de Eerste Lockdown in?
B. Welk Europees land ging als eerste in lockdown?
A: maandag 23 maart 2020
B: Italië op 14 maart 2020
3. Vervolgens zouden de maatregelen verlengd worden tot 28 april, daarna tot 20 mei . Hoeveel maanden zouden uiteindelijk de maatregelen duren? Vanaf 1 juni 2020 versoepeling, twee en halve maand.
4. Hoe lang duurde het na invoering van de maatregelen dat het eerste geplande wereldwijde verzet plaatsvond tegen de coronamaatregelen? Zondag 12 april 2020 (zie artikel), een maand dus.
5. Op welke manier wist Rutte c.s. de angst op peil te houden en werd het pakket vrijheidsbeperkende maatregelen verkocht aan het publiek? Het verhaal dat voortdurend door de massamedia werd verspreid was dat de IC-afdelingen niet overbelast mochten raken en er een beperkte capaciteit was. De beperkende maatregelen zouden nodig zijn om de piek (die maar niet kwam) op te vangen. (zie artikel 8-4-2020)
6. Welke huisarts durfde dwars tegen de hysterie en censuur in HCQ en ivermectine voor te schrijven aan zijn patiënten? Orthomoleculair huisarts Rob Elens. Hierover heeft hij vervolgens een conflict gekregen met de Inspectie. In het verslag van het gesprek dat hij had met de Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie kan je lezen wat zijn ervaringen zijn vanwege het voorschrijven van HCQ en ivermectine.
Hier kan je het verslag van het gesprek met BPOC teruglezen.
7. Kan je een arts noemen die tegen de massamedia zei dat corona een fakecrisis was? zie Artikel van 31 3 2020
8. Waar diende de PCR-test in eerste instantie voor en waarvoor werd de PCR-test in de coronatijd gebruikt? AIDS, zie antwoord op vraag 13. hierna.
9. In welke maand en waar was het eerste protest tegen de coronamaatregelen in NL? In Den Haag op 28/4/2020, voorafgaand aan de demo kregen de vermoedelijke organisatoren bezoek van de politie.
10. Waarom riep Zweden als een van de weinige landen niet de noodtoestand uit vanwege corona? Zie artikel van 26 4 2020
De aanpak van de Zweden was precies de omgekeerde van de gangbare, omdat ze het met die algemene wereldwijde aanpak oneens waren. Dat wil zeggen er was geen isolatie van de gehele bevolking, alleen ouderen en mensen met gezondheidsproblemen werden zoveel mogelijk geïsoleerd, ieder die symptomen had moest thuisblijven. Het enige dat ze moesten doen was afstandhouden.
11. Wanneer werd de anderhalvemeterafstandregel ingevoerd? Op 15 maart 2020 (zie Het coronabedrog van Baudet)
12. Waar of onwaar: in ons land waren straten met eenrichtingsverkeer en rotondes uitsluitend voor voetgangers zodat de mensen niet te dicht bij elkaar in de buurt kwamen? Waar.
Lees: Nieuwe ontwikkelingen naar 1,5-metersamenleving
13. Welke mensen werden ‘besmet’ genoemd? Degenen die een positieve PCR-test hadden afgelegd heetten ‘besmet’. Dit betekende weinig tot niets, ondanks het gewicht dat de overheid gaf aan de uitslag. Zo baseerden zij het instellen van lockdowns en andere coronamaatregelen op het aantal ‘besmettingen’ in de samenleving van een bepaald moment. Een positieve PCR-test kan echter niet vertellen of:

  1. Iemand besmet is.
    (besmetting betekent het overbrengen van levende, in engere zin pathogene, micro-organismen van de ene plaats naar de andere)
  2. Iemand ziek is.
  3. Iemand geïnfecteerd is.
    (een infectie is het zich na besmetting handhaven en vermenigvuldigen van ziektekiemen, dit kan dus een volgende fase zijn van een besmetting, maar dit hoeft niet)
  4. Iemand ziek zal worden.

Desondanks overlaadden de massamedia het Nederlandse volk met besmettingsaantallen die de pan uit rezen. (Meer info hier)

Kary Mullis was de uitvinder van de PCRtest. Hij won in 1993 hiervoor de Nobel Prijs in de categorie Wetenschappen.

Mullis verklaarde:
“PCR is bedoeld om stoffen kwalitatief te identificeren, maar is ongeschikt om aantallen te schatten. Hoewel er een algemene misvatting is dat virale lading testen feitelijk de aantallen virussen in het bloed tellen, kunnen deze testen helemaal geen vrije infectieuze virussen detecteren. De testen kunnen genetische reeksen van virussen detecteren, maar niet de virussen zelf.

14. Wat werd bedoeld met “koffiedrinken”? Geuzenterm. In plaats van demo’s te bezoeken, spreken mensen met elkaar af ‘koffie te drinken’, want dat laatste is niet verboden. Een typisch Hollandse gewoonte die gezelligheid en warmte uitstraalt.

Het is geen demonstratie, er is geen organisatie, er is alleen een uitnodiging om te verbinden en te verenigen, wat ons onherroepelijke mensenrecht is…. onder genot van een heerlijke bak koffie.

Op deze manier werden tal van koffiedrinkmanifestaties gehouden op onder andere het Museumplein in Amsterdam.
Proef hier de sfeer van het manifesteren. Demo’s sinds de start van de coronamaatregelen.

15. Wat is een lockdown, hoeveel lockdowns zijn er in ons land geweest en wanneer waren deze ongeveer? Een lockdown is een maatregel van de overheid waarmee de samenleving of een deel daarvan tot stilstand werd gebracht, letterlijk op slot gaat. In Nederland zijn drie lockdowns ingesteld door het kabinet Rutte.

De eerste was gebaseerd op de dreiging dat het aantal Intensive Care Units niet toereikend zou zijn om patiënten met covid-19 te kunnen opnemen.  Het aantal units bleek wel toereikend. In de maanden maart en april, door Rutte de ‘intelligente’ lockdown genoemd kwam het openbare leven vrijwel tot stilstand.

De tweede lockdown was in oktober 2020 en gepresenteerd als een ‘beperkte’ lockdown omdat het aantal besmettingen met het virus, gebaseerd op de PCR test  te groot werd. Met name jongeren en de horeca werden als schuldigen aangewezen.

Tijdens de derde lockdown in het begin van 2021 was de horeca gesloten evenals de zogenaamde niet-essentiële winkels. In de praktijk kwam het erop neer dat grote levensmiddelensupermarkten open waren, maar kledingwinkels gesloten. Klanten mochten bij de gesloten winkels enkel op afspraak terecht en niet meer dan twee mensen per etage tegelijkertijd aanwezig zijn.  Op 28 april ging de horeca weer deels open, na maandenlang te zijn gesloten. Ook kwamen de anderhalvemetermaatregel en het  mondkapje in winkels zijn terug.

16. Wat hield de avondklok in en wanneer werd deze ingesteld? De avondklok die vanaf 23 januari 2021 een aantal maanden van 22.00 uur tot 4.30 uur heeft gegolden, werd ingetrokken op 28 april 2021.

Het was een ver gezochte link tussen meer besmettingen met het covid-19virus: mensen opsluiten in hun huizen tijdens de avond en nacht. Door de avondklok van 21 uur tot 4.30 uur in te stellen suggereert de overheid dat mensen minder contact met elkaar hebben waardoor het aantal besmettingen zal afnemen. Veel mensen gaan hierdoor steeds beter zien dat het verband tussen de coronamaatregelen en het virus zoek is. Blijkbaar is het regime van Rutte met een ander doel bezig dan het beheersen van een virus, voor zover dat ooit mogelijk zou kunnen zijn. Mensen die alleen een dringende reden hebben en dit schriftelijk kunnen aantonen mogen tijdens de uren van de avondklok toch naar buiten.

17. Was het tijdens de coronacrisis nodig een medisch goedgekeurd mondkapje te dragen?
a.- Ja
b.- Nee
c.- Het was verboden.
c.
18. Waarom waren ouders bang voor de prikbus? De bus was door de overheid ingesteld om jongeren aan te moedigen zich te laten injecteren tegen covid. De overheid stuurde bussen het land in, die zich opstelden voor schoolgebouwen. Hier konden jongeren zich laten vaccineren. Veel ouders hadden de angst dat jongeren op deze manier iets aangepraat zou worden waarvan ze de reikwijdte niet konden overzien en dat dit gebeurde zonder hun instemming.
19. Wat zijn Romeo’s en waar kwam je ze tegen? Zie Rutte zet geheime politie in om te provoceren en infiltreren tijdens picknickdemo in Den Haag
20. Werken de mondkapjes of juist niet en waren Rutte c.s. hiervan op de hoogte? De antwoorden op deze vragen kunnen we lezen in de vrijgegeven documenten die op grond van een wettelijke plicht openbaar gemaakt moesten worden.
“Regering wilde een mondkapjesplicht om afstandsmaatregelen te handhaven. OMT en RIVM konden geen onderbouwing geven. Ook een gedragsexperiment van Femke Halsema gaf niet het gewenste resultaat.” Dit schrijft Daniel van der Tuin met enkele anderen na onderzoek van de WOB-documenten. Rutte voert desondanks in het najaar van 2020 de landelijke mondkapjesplicht in.Ook voor een positief effect van de anderhalvemeterafstandregel was geen bewijs. Verder lezen
21. Wat is de naam van een organisatie van de overheid die de volgende acties voerde:
– debunken,
– prebunken,
– via persoonlijke sociale media rekeningen,
– het opheffen van social media accounts,
– verwijderen van berichten en video’s,
– het wegfilteren van kritische geluiden met algoritmes. (Accounts, video’s en berichten verwijderen van social media van kritische kanalen, wetenschappers, medici en epidemiologen)
– te verschijnen op tv, te schrijven in of voor kranten en vakbladen. Daarnaast bellen van redacties van kranten en tijdschriften om informatie in artikelen te corrigeren. Organiseren van een symposium voor journalisten met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)Zij blijken afkomstig te zijn van universiteiten, ziekenhuizen, TNO en functionarissen van bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), RIVM, GGD, Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Ook grote techbedrijven als Google en Facebook leverden mensen aan. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deed mee.
Een jaar vóór de epidemie heeft het regime Rutte een Denktank Desinformatie opgericht van minimaal 35 ‘experts’. Deze 35 figuren moesten het publiek beïnvloeden door naar buiten te brengen dat de coronavaccins positieve effecten zouden hebben.
Lees hier meer over en bekijk het bewijs hiervoor of hier
22. Wat is later gebeurd met de arts Rob Elens, die ondanks dat dit niet mocht (alleen het vaccin zou werken) toch HCQ aan zijn patiënten voorgeschreven had? Rob Elens, de huisarts die wel HCQ en Ivermetine aan zijn corona-patiënten durfde voor te schrijven is gedeeltelijk in het gelijk gesteld door het medisch tuchtcollege. Elens vindt dat een arts vrij is om een geneesmiddel voor te schrijven, ook als het om een ongeregistreerd geneesmiddel of een off-label indicatie gaat. Daarnaast heeft hij zijn patiënten schriftelijk over het AstraZenica-vaccin geïnformeerd en hen een informed consent-formulier laten ondertekenen voordat hij ze ging vaccineren. Dat deed hij omdat hij de communicatie vanuit het RIVM over het vaccin onjuist vond. Ook vond Elens dat het hem vrij stond niet te vaccineren als de patiënt niet wilde ondertekenen.Volgens het medisch tuchtcollege handelde hij niet in strijd met de Geneesmiddelenwet door het off-label voorschrijven van HCQ en ivermectine. Wél heeft hij in strijd gehandeld met de informatie- en dossierplicht.Voor zijn media-uitlatingen krijgt hij een berisping, omdat hij ‘ongefundeerde en ongenuanceerde mededelingen heeft gedaan die een groot publiek hebben bereikt’. ‘Hij heeft daarmee het wetenschappelijke debat verstoord’. Kortom hij had de regeringslijn gedwee moeten volgen. (Lees verder)
23. Hoe oud is het coronavirus? Het corona‘virus’ is al 58 jaar oud. Dit in tegenstelling tot de berichten dat het voor het eerst eind 2019 in Wuhan, China werd aangetroffen. En er blijkt nog veel meer niet te kloppen aan het ‘virus’ dat de mensheid meer dan 2 jaar verlamde, volgens Dr. Dave E. Martin. Wij vatten zijn schokkende getuigenis tijdens de covid-vergadering van het Europarlement in mei 2023 samen met een tijdlijn vanaf 1965, het jaar van de ontdekking tot aan nu. Lees De geschiedenis van het coronavirus
24. Wat was de werkelijke reden voor de coronamaatregelen en het zaaien van angst onder de bevolking? De reden voor alle absurde maatregelen en het voortdurend zaaien van angst via de massamedia onder de bevolking had slechts 1 doel: het invoeren van de vaccinatiepas.
Vind hier de onderbouwing en de bewijzen
25. Noem 6 voorbeelden van coronamaatregelen De regering komt met tal van vrijheidsbeperkende maatregelen, die vanwege de censuur op het internet al snel afgekort werden tot de maatregelen. Denk hierbij onder andere aan:
Verbod op groepsvorming (bijvoorbeeld maximaal 10 personen), vervroegde sluiting horeca en nachtwinkels, verbod grootschalige concerten en bijeenkomsten, verbod van publiek tijdens sportwedstrijden en daarna het schreeuwverbod toen bezoek wel weer mocht, beperken thuisbezoek, beperken maximaal aantal personen per ruimte, sluiting parkeergelegenheden om bezoek te ontmoedigen, sluiting toeristische attracties en van parken en stranden, sluiten horeca, musea en theaters, beperken fysiek onderwijs, sluiten locaties bij bronbesmetting (NB. besmetting geconstateerd met PCR-test!), mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en winkels, controle van quarantaineverplichting, introductie winkeltijden voor kwetsbare groepen, enzovoort.